Sökning: "Food policy"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden Food policy.

 1. 1. Skapandet av Jämställdhet och Social Hållbarhet inom Småskaligt Fiske – FAO SSF Guidelines Tidiga Implementeringsprocess i Chile

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Aigrot; Lina Waara; [2018-03-27]
  Nyckelord :Småskaligt fiske; Jämställdhet; Social hållbarhet; FAO; SSF Guidelines; Policy Implementeringsprocess;

  Sammanfattning : The SSF Guidelines have been described as “the first internationally agreed instrumentdedicated entirely to the immensely important ... small-scale fisheries” (FAO, 2015:v). LÄS MER

 2. 2. A study of the environmental economic effect on implementing subsidies on alternatives to red meat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sarah Grenholm; Janina Hirsch; [2018]
  Nyckelord :Subsidies; meat tax; climate change; greenhouse gas; policy instruments; environmental economics; red meat;

  Sammanfattning : The rapidly increasing trend in meat consumption causes a great challenge for policy makers. With 20% of the individual’s total emissions originating in food consumption, this gives an area of opportunity in decreasing emissions through promoting dietary changes. LÄS MER

 3. 3. Hållbara resor med elcykel : En studie om att ersätta bensindriven bil med elcykel med avseende på miljö, hälsa och ekonomi för individ och samhälle

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lisa Rudell; [2018]
  Nyckelord :Elcykel; transportvanor; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : I linje med Parisavtalet om en hålla den globala uppvärmningen av jorden under 2 °C sen industrialiseringen krävs att de globala utsläppen minskar. Sverige har klimatpolitiska mål om att år 2045 vara koldioxidneutralt. En tredjedel av utsläppen i Sverige kommer från transporter. LÄS MER

 4. 4. Can Extension Close the Gender Gap in Agriculture? A Mixed Methods Impact Evaluation from Uganda

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Sara Davidsson; Anton Ståhl; [2018]
  Nyckelord :agricultural extension; female headed households; Uganda;

  Sammanfattning : Malnutrition and food insecurity are urgent problems and increasingly salient policy topics, especially in the African context. Enhanced efficiency in agriculture and reduced gender inequalities have been raised as key solutions to these problems. One way to address the former is agricultural extension (AE) programmes. LÄS MER

 5. 5. Exploring business model innovation for circular bio-economy : a case study on aqua-agro interactions in food production on Åland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ludvig Bennetoft; Natalie Tysk; [2018]
  Nyckelord :circular bio-economy; integrated aquaculture and agricultural production systems; sustainable business model innovation;

  Sammanfattning : Because of the growing population in the world, leading to increased resource demand and at the same time the need for conserving the environment, there is a growing interest in transitioning from present economic systems to a more sustainable future. Out of this context, the concept circular bio-economy (CBE) is highlighted by policy makers and governments, and adopted by businesses, because it is as a way of decreasing human-induced environmental impacts, generate new market opportunities and use resources more efficiently. LÄS MER