Sökning: "Food service management"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Food service management.

 1. 1. What is school food service quality? (part 1) : exploring perceptions of service quality among children and food service professionals in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Maria Trymell; [2021]
  Nyckelord :Food service management; service quality; food choice; school food; hospitality;

  Sammanfattning : Background: Every year 260 million lunch meals are served in Swedish schools. To design sustainable meals that are eaten and appreciated by the children, not only the food is important but also to understand how the meeting between the Food Service Professionals (FSP) and the children, and part of the service provided, affects the children's overall meal experience. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföra nya råvaror

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Victor De Silva; Emma Tullsten; [2020]
  Nyckelord :Agriculture and Food Sciences; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detaljhandeln är en bransch som har fått utstå kritik för att ha svårigheter med innovation. Samtidigt präglas dagens värld av globalisering där information sprids snabbt, bland annat är hållbarhet och grön konsumtion trender som blir större. LÄS MER

 3. 3. Nyckelparametrar för en levande landsbygd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna-Louise Aasen; [2020]
  Nyckelord :landsbygd; landsbygdsutveckling; urbanisering; ruralisering; avfolkning; resiliens; klimatförändringar; jordbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om levande landsbygd, där människor bor och trivs i hela landet, samt vilka förutsättningar gjort att så idag inte är fallet i Sverige. Upptäckten av fossila energislag har förändrat den mänskliga civilisationen på många sätt, inte minst genom förändrade produktionssätt inom framställningen av livsmedel och skogsråvara samt fabriksproduktionen av varor. LÄS MER

 4. 4. Exploring Voice-Controlled System : Services and Consumer Preferences towards future usage within the Food Industry

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Parflo Jennifer; Georgi Sofroniev; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As voice assistants and voice-controlled devices continue to gain traction, companies worldwide are exploring the potentials that voice-controlled systems can offer - an ability to connect with users, drive customer attraction, gain market share, and build valuable relationships with market segments. Voice systems shift the interactions from human-based interaction or manually input to a process bound to electronic devices and channels. LÄS MER

 5. 5. “Beyond Goods and Services": an application of the Experience Economy and Strategic Management in the Restaurant Industry : A qualitative study of restaurant professionals

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Estelle Larrouquet; Alexia Groga-Bada; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “In a world saturated with largely undifferentiated goods and services, the greatest opportunity for value creation resides in staging experiences” (Pine & Gilmore, 2011, p. ix). This observation is more than ever actual. Nowadays, organizations must face intense competition and struggle to differentiate themselves. LÄS MER