Sökning: "Food service management"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Food service management.

 1. 1. Sustainable Food Consumption in Germany

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hui Liu; Katerina Eichhorn; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Food Consumption; Theory of Planned Behavior; TPB; Attitude; Intention; Structural Equation Model; SEM; Germany; Social Sciences;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this paper is to study what influences consumers’ intention to buy sustainable food products in Germany by applying an extended model of the theory of planned behavior (TPB). Methodology – A questionnaire was developed based on previous research and the answers from a focus group. LÄS MER

 2. 2. Environmental Sustainability of the Digitalized Food Supply Chains in Indonesia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Surdu; Farhan Sitepu; [2021]
  Nyckelord :environmental sustainability; food supply chain; digitalization; Indonesia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Background: Today, the environmental challenge presents a growing concern for the food supply chains around the world; and developing countries in particular, suffer from it. UN Global Compact has defined environmental sustainability as dealing with three main environmental challenges: climate change, water and sanitation, and food and agriculture. LÄS MER

 3. 3. What is school food service quality? (part 1) : exploring perceptions of service quality among children and food service professionals in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Maria Trymell; [2021]
  Nyckelord :Food service management; service quality; food choice; school food; hospitality;

  Sammanfattning : Background: Every year 260 million lunch meals are served in Swedish schools. To design sustainable meals that are eaten and appreciated by the children, not only the food is important but also to understand how the meeting between the Food Service Professionals (FSP) and the children, and part of the service provided, affects the children's overall meal experience. LÄS MER

 4. 4. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Andersson; Caroline Axelsson; [2021]
  Nyckelord :enkät; godis; fodermängd; foderval; färskfoder; förtroende; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Hur svenska kattägare utfodrar sina katter i praktiken och var de inhämtar information om foder är ett relativt outforskat ämne. Att få bättre förståelse för vad som är viktigt för kattägare i deras val av foder kan öka djurhälsopersonalens förmåga och kompetens att ge råd kring nutrition. LÄS MER

 5. 5. Brand Identity Management inom snabbmatsindustrin : En kvalitativ fallstudie på Bastard Burgers

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fredrika Lindmark; Julia Hedström; [2021]
  Nyckelord :Brand Identity; Internal Branding; Building Brand; Branding; Fast Food Industry; Brand Communication; Brand Identity Management; Organisational Identification; Brand Citizenship Behaviour.;

  Sammanfattning : Companies today are faced with competitive markets where a large number of similar products and services are offered, which leads to companies with strong brands gaining competitive advantage, as brands facilitate consumers rational decision-making. Previous studies explore the importance of a well-established brand and how to build a strong brand identity through brand identity management (BIM). LÄS MER