Sökning: "Food wastage"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Food wastage.

 1. 1. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; [2023]
  Nyckelord :Food waste; production losses; primary production; triple bottom line; decision theory; garbage can model;

  Sammanfattning : Earlier research has shown a lack of studies on waste in agriculture production. Therefore, there is a need for improved screening for the cause of wastage in primary production. In addition, more research is required on how quality requirements and norms affect wastage and how waste can be prevented. LÄS MER

 2. 2. Business Intelligence and Analytics for Sustainability: A Study on the Swedish Food Industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johanna Alm; Hilda Malmberg; [2022]
  Nyckelord :BI A; business intelligence; analytics; sustainability; food industry; affordances; capabilities; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : The food industry is facing challenges in responding to the climate crisis, and research highlights the potential of using Business Intelligence & Analytics for organizations sustainability efforts. The aim of this study is to holistically map through the affordance lens, what capabilities organizations in the food industry may potentially gain by using BI&A for sustainability. LÄS MER

 3. 3. The climate impact of the bread take-back agreement : a scenario-based assessment of decarbonization opportunities along the Swedish bread supply chain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Leonie Weber; [2022]
  Nyckelord :food waste; bread take-back agreement TBA ; life cycle assessment; supply chain; transport emissions;

  Sammanfattning : Food waste has economic, environmental, and social implications; the importance of reducing food waste is recognized in Sustainable Development Goal 12.3. The Swedish bread take-back agreement (TBA) has been identified as a risk factor for food waste generation at the supplier-retailer interface. LÄS MER

 4. 4. Hummus : En studie i laborationskala

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik (kandidat); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Simon Oskarsson; Axel Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Kikärtor; kabuli; kabuli chana; desi; kala chana; Fabaceae; Garbanzoböna; Cicer; autoklavering; sensorisk kvalitet; baljväxter; hummus; food science; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Efterfrågan och tillgången på hälsosamma måltidslösningar har ökat stadigt de senaste åren och inget tyder på att det är en trend som kommer ändras inom snar framtid. Livsmedelsbranschen är i ständig utveckling och marknaden för hälsosamma måltidslösningar on the go sparar mycket tid för konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Förpackningar till frukt ochgrönsaker i relation till matsvinn : En studie om förpackningar till frukt och grönsaker kan motiveras ur klimatsynpunkt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Précenth; [2022]
  Nyckelord :food waste; fruit; vegetables; packaging; förpackningar; livsmedel; matsvinn; frukt; grönsaker;

  Sammanfattning : En tredjedel av den globala producerade maten gick förlorad 2019 samtidigt som 690 miljoner människor gick hungriga. Maten som inte konsumeras står för 8–10% av de globala växthusgaserna. LÄS MER