Sökning: "Football club valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Football club valuation.

 1. 1. "Pengar är viktig men…" En kvalitativ studie om elitfotbollsspelares värderingar vid kontraktsskrivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Arvidsson; Josef Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Fotbollsspelare; Self Determination Theory; Brand Equity; Varumärkeslojalitet; Elitfotboll; Motivation; Värdering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vad manliga elitfotbollsspelares värdesätter vid val av arbetsgivare inom svensk elitfotboll. Teori: Studien har använt sig av tre teorier för att besvara frågeställningarna. Teorierna var Self Determination Theory, Brand equity och varumärkeslojalitet. LÄS MER

 2. 2. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Värdering av spelarkontrakt inom svensk fotboll : En kvalitativ studie om hur svenska fotbollsklubbar värderar sina spelarkontrakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mikael Ericsson; William Wang; [2018]
  Nyckelord :Valuation; football players; assets; multiple valuation; administrative man; Värdering; fotbollsspelare; tillgångar; relativ värdering; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotbollsspelare är en fotbollsklubbs viktigaste tillgång. Sporten skiljer sig mot många andra idrotter då det finns en marknad där spelarkontrakt kan köpas och säljas. För att spelarkontrakt ska kunna förvärvas behövs en värdering av kontraktet för att fastställa ett ekonomiskt värde. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av fotbolls- och ishockeyspelare : - Hur redovisning av spelare påverkar idrottsföreningars ekonomiska ställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Markus Eriksson; Mattias Svensson; [2016]
  Nyckelord :Human resources accounting; intellectual capital; human capital; Redovisning av mänskliga resurser; intellektuellt kapital; humankapital;

  Sammanfattning : Dagens redovisning får ofta kritik för att den inte redovisar dess personal, humankapitalet, som en tillgång i balansräkningen. Problemet är aktuellt då humankapitalet generellt utgör en allt större och viktigare del av tillgångarna i dagens företag. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsklubbars redovisning - en sann spegling av verkligheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Örneberg; Oscar Svärd; Gustaf Arlid; [2014]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; redovisning i fotbollsklubbar; värdering av spelarkontrakt; rättvisande bild; intressentteorin; Intellectual capital; football accounting; contract valuation; true and fair view; stakeholder theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att diskutera vilka redovisningsmässiga värderingsmetoder som finns och hur de används av svenska elitfotbollsklubbar. Dessutom analyseras vilka förutsättningar dessa har för att ge en rättvisande bild av klubbarnas ekonomiska ställning. LÄS MER