Sökning: "Football economy"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Football economy.

 1. 1. Vägen till elitnivå i fotboll - En studie om de bästa vägvalen och miljön för att nå elitnivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Sverrisson; [2019]
  Nyckelord :Talangutveckling; Fotboll; Sampling;

  Sammanfattning : I dagens fotboll har ekonomin en stor betydelse för föreningars möjligheter att bedriva sin elitverksamhet. Många elitföreningar i Sverige är beroende av att utveckla och sälja talangfulla spelare för att få föreningen att gå runt ekonomiskt. LÄS MER

 2. 2. Fotbolls VM i Brasilien 2014 - Sportevenemangets påverkan på landets hållbara utveckling : En kvalitativ innehållsanalys om vilka sociala, ekonomiska och ekologiska effekter VM har haft på värdlandet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Kaltum Hussein; Sumeja Pehlić Ćehić; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; Green economy; World cup; Brazil; 2014; Hållbar utveckling; Grön ekonomi; Fotbolls VM; Brasilien; 2014;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka och utforska de sociala, ekonomiska och ekologiska effekterna av att arrangera ett sportevenemang. Studien fokuserar på FIFA:s världsmästerskap 2014 och dess effekter på värdlandet Brasilien. LÄS MER

 3. 3. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Planering och uppföljning i elitidrottsföreningen Östers IF : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amir Omerovic; Magdalena Nedanovska; Therese Boberg; [2018]
  Nyckelord :Non-governmental organization; planning; control; strategic planning; budget; performance measurement.; Ideell förening; ekonomistyrning; planering; uppföljning; strategisk planering; budget; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan kommersialiseringen och professionaliseringen tog fart har fotbollen i Sverige vuxit från att endast ha varit en idrott till att bli en kommersiell näringsverksamhet med avlönade yrken. Då omsättningarna inom elitidrottsföreningarna ökar, ökar även kraven på och behovet av en avancerad ekonomistyrning. LÄS MER

 5. 5. Vad kan förklara oljestaters investeringar i europeisk klubbfotboll?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filip Egerup; [2018]
  Nyckelord :Qatar; United Arab Emirates; European Football; modernization theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to explain why the United Arab Emirates and Qatar invests so heavily in European football clubs. By doing a descriptive case study of these two countries my intentions are to illustrate this phenomenon. LÄS MER