Sökning: "Football for Life"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Football for Life.

 1. 1. Football for Life, så mycket mer än bara fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Eric Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Positive youth development; Teaching Personal and Social Responsibility; Football for Life; FC Rosengård; ungdomar; Life skills;

  Sammanfattning : FC Rosengård bedriver flertalet sociala projekt. Ett av dessa projekt är Football for Life som i Sydafrika har som målsättning att stärka unga kvinnors självbild och rättigheter. LÄS MER

 2. 2. "Pengar är viktig men…" En kvalitativ studie om elitfotbollsspelares värderingar vid kontraktsskrivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Arvidsson; Josef Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Fotbollsspelare; Self Determination Theory; Brand Equity; Varumärkeslojalitet; Elitfotboll; Motivation; Värdering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vad manliga elitfotbollsspelares värdesätter vid val av arbetsgivare inom svensk elitfotboll. Teori: Studien har använt sig av tre teorier för att besvara frågeställningarna. Teorierna var Self Determination Theory, Brand equity och varumärkeslojalitet. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan sportagent och fotbollsspelare ur en fotbollsspelares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Anrog; Rodi El Malla; [2019]
  Nyckelord :Relationship; sport agent; athletes; trust; power; conflicts of interests; relationship marketing.; Relationer; sportagent; atleter; förtroende; makt; intressekonflikter; relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how the relationship between a football player and a sports agent function and look like in Sweden and how it possibly could be improved. The relationship between a football player and a sports agent is a central and important part in the world of football, a part which does not get the right amount of attention. LÄS MER

 4. 4. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :gestaltning; Hansestaden Visby; omgestaltning; parkupprustning; växtgestaltning;

  Sammanfattning : Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters syn på orsaker till skador samt hur dessa kan förebyggas, inom svensk elitfotboll - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Elin Dunder; Susanna Hovgard; [2018]
  Nyckelord :Physiotherapist; prevention; football injuries; physical therapy; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är en av världens största idrotter och står för en stor del av alla sportrelaterade skador. Skadorna kan leda till nedsatt hälsa, kostnader för samhället samt slutet av en spelarkarriär. Hittills har forskningen främst fokuserats på träning när det gäller skadeförebyggande åtgärder. LÄS MER