Sökning: "Forced Migration"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Forced Migration.

 1. 1. What would we come back to? : Decision-making about return and repatriation by Burmese migrants and refugees in Northern Thailand

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Eva-Maria Munck; [2018]
  Nyckelord :migration; migrants; migrant workers; refugees; Myanmar; Burma;

  Sammanfattning : This research focuses on the special considerations and reasons for Burmese migrants and refugees from Burma living in Mae Sot, Tak province, Northern Thailand to stay in Thailand or return to Burma/Myanmar. The researcher has more than three-years of experience of living and working in Northern Thailand. LÄS MER

 2. 2. “I’m surprised that I survived all these years” : An Exploratory Study of the Experiences of LGBT Asylum Seekers.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Markus Byström; Ina Wood; [2018]
  Nyckelord :LGBT; Asylum seekers; Refugees; Forced Migration; Sexual and Gender Minorities; HBTQ; Asylsökande; Flyktingar; Migration;

  Sammanfattning : Research on forced migration has largely ignored asylum seekers from sexual and gender minorities. This exploratory study aimed to examine both positive and negative experiences of LGBT asylum seekers who had migrated to Sweden. LÄS MER

 3. 3. Kurdish Guests or Syrian Refugees? : Negotiating Displacement, Identity and Belonging in the Kurdistan Region

  Master-uppsats, Linköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle

  Författare :Haqqi Bahram; [2018]
  Nyckelord :identity; belonging; intra-ethnic relations; displacement; Syrian Kurdish refugees; Syria; Kurdistan Region of Iraq.;

  Sammanfattning : With the conflict ongoing in Syria since 2011, many Syrian Kurds have been forced to leave their homes to seek safety and security in the Kurdistan Region of Iraq (KRI). Their displacement to KRI is a distinctive experience of migration as it has happened within an intra-ethnic setting of Syrian Kurds, as refugees, encountering Iraqi Kurds, as hosts. LÄS MER

 4. 4. Migration och identitet : En kvalitativ intervjustudie med arabisktalande kvinnliga immigranter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Tanya Sargun Dawod; Katja Pettersson Dahl; [2018]
  Nyckelord :Arab-speaking women; adaptation; social relations; gender identity; identity; cultural differences; migration; symbolic interactionism; mirror self; gender perspective; Arabisktalande kvinnor; anpassning; sociala relationer; könsidentitet; identitet; kulturella skillnader; migration; symbolisk interaktionism; spegeljaget; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Migration is a current subject in today's society. Many people are forced to migrate to a new country, but many of them are moving for other reasons, for example to study, to work or start a family. LÄS MER

 5. 5. Påverkas en individs identitet och tillhörighet när hen tvingas byta land? : Nyanlända berättar om sin upplevelse av att komma till Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Josefin Lund; [2018]
  Nyckelord :Identity; belonging; migration; Identitet; tillhörighet; migration;

  Sammanfattning : Identitet och tillhörighet är komplexa begrepp som är ytterst viktiga för en individs välmående. Tidigare forskning visar att en individs identitet och tillhörighet påverkas när hen byter land. Syftet med föreliggande studie var att ta reda på vad som händer med en individs identitet när hen tvingas byta land. LÄS MER