Sökning: "Fordrans uppkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fordrans uppkomst.

 1. 1. Fordrans uppkomst inom ramen för offentligt ackord : En analys av principerna för fastställandet av fordrans uppkomst enligt 3 kap. 3 § LFR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; Cindy Blom; [2017]
  Nyckelord :Fordrans uppkomst; offentligt ackord; lag om företagsrekonstruktion; lfr; företagsrekonstruktion; ändamålsprincipen; principen om den väsentliga grunden;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar en fordrans uppkomst och när den omfattas av ett offentligt ackord. När en fordran anses uppkommen vid offentligt ackord är en viktig fråga eftersom det är tidpunkten som utgör en skiljelinje för vilka fordringar som ska delta i ackordet eller ej. LÄS MER

 2. 2. Statens regressfordran i offentligt ackord : Omfattas statens regressfordran på grund av utbetald lönegaranti av ett offentligt ackord?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elvis Hajdarevic; [2015]
  Nyckelord :Lönegaranti; offentligt ackord; statens regressfordran; fordrans uppkomst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om fordrans uppkomst vid offentligt ackord

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Sinander; [2013-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar fordrans uppkomst vid offentligt ackord inom ramen för en företagsrekonstruktion. Tidpunkten för en fordrans uppkomst utgör skiljelinjen mellan de fordringar som ingår i ett offentligt ackord och övriga fordringar. LÄS MER

 4. 4. Företagsrekonstruktion : Civilrättens svarta får

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Möller; [2012]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion Ackord Kvittning Konkurs;

  Sammanfattning : HD har i ett antal domar under 2000-talet och framåt utvecklat systemet kring företagsrekonstruktion. Ett ledmotiv i förarbetena kring lagen om företagsrekontruktion är att skapa neutralitet mellan konkurs och företagsrekonstruktion. LÄS MER

 5. 5. Kvittning vid gäldenärens obestånd - Studie av kvittningsförutsättningar och återvinning av företagen kvittning vid konkurs och under företagsrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bo Thomaeus; [2005]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Kredit- och säkerhetsrätt; Sakrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En generaliserad bild av situationen vid en gäldenärs obestånd ger för handen att ett antal olika borgenärsgrupper sinsemellan och inom respektive grupp konkurrerar om att få ta del av gäldenärens otillräckliga förmögenhet i sådan utsträckning att den egna förlusten minimeras. Av stor vikt för borgenären är att ha någon form av säkerhet för sin fordran, med risk för att annars förlora hela eller delar av fordrans värde. LÄS MER