Sökning: "Forecast error"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Forecast error.

 1. 1. Election Forecasting in a Multiparty System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Stefan Lindborg; [2019-01-31]
  Nyckelord :Election forecasting; Polling; Multiparty systems; Dynamic Linear Models; DLM; Kalman filtering; Swedish elections;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in statistics covers the subject of election forecasting in a multipartysystem, using polling data, that is data collected to measure party support, and dynamiclinear models (DLMs) with Kalman filtering. In terms of decision-making the outcomeof an election can be thought of as an uncertainty. LÄS MER

 2. 2. GARCH models applied on Swedish Stock Exchange Indices

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Wiktor Blad; Vilim Nedic; [2019]
  Nyckelord :Value-at-Risk; GARCH; GJR-GARCH; EGARCH; student´s t distribution; generalized error distribution; Kupiec´s test; Chrisoffersen´s test; forecast;

  Sammanfattning : In the financial industry, it has been increasingly popular to measure risk. One of the most common quantitative measures for assessing risk is Value-at-Risk (VaR). VaR helps to measure extreme risks that an investor is exposed to. LÄS MER

 3. 3. Lavinprognoser och maskininlärning : Att prediktera lavinprognoser med maskininlärning och väderdata

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Pettersson; John Almqvist; [2019]
  Nyckelord :machine learning; avalanche; avalanche forecast; weather; prediction model; XGBoost; logistic regression; MESAN;

  Sammanfattning : Denna forskningsansats undersöker genomförbarheten i att prediktera lavinfara med hjälp av ma-skininlärning i form avXGBoostoch väderdata. Lavinprognoser och meterologisk vädermodelldata harsamlats in för de sex svenska fjällområden där Naturvårdsveket genomlavinprognoser.sepublicerar lavin-prognoser. LÄS MER

 4. 4. Time Series Forecasting of House Prices: An evaluation of a Support Vector Machine and a Recurrent Neural Network with LSTM cells

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jako Rostami; Fredrik Hansson; [2019]
  Nyckelord :machine learning; cross-validation; seasonality; sliding window; sequential model; supervised learning;

  Sammanfattning : In this thesis, we examine the performance of different forecasting methods. We use dataof monthly house prices from the larger Stockholm area and the municipality of Uppsalabetween 2005 and early 2019 as the time series to be forecast. LÄS MER

 5. 5. Mönsterigenkänning och trendanalys i elnät : Prognostisering av elkvalitet samt effektuttag inom industrin

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Elvelind; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Pattern recognition; Forecasting; Proactive maintenance; Trend analysis; Artificiell intelligens; Mönsterigenkänning; Prognostisering; Proaktivt underhåll; Trendanalys;

  Sammanfattning : Intresset för elkvalitet har ökat då elektrisk utrustning, såsom omriktare, numera ger upphov till mer störningar. Elektrisk utrustning har också blivit mer känslig mot störningar samtidigt som industrier har blivit mindre toleranta mot produktionsstörningar. LÄS MER