Sökning: "Foregrund"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Foregrund.

  1. 1. Børn i vanskeligheder i matematik og deres matematikundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Simon Johnson; [2016]
    Nyckelord :Foregrund; Regnehuller; Self-efficacy; Tidlig intervention;

    Sammanfattning : Sammenfatning/abstraktJohnson, Simon (2016), Børn i vanskeligheder i matematik og deres matematikundervisning,Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp.Forventet kundskabsbidragSom blivende speciallærer i matematik mener jeg, at elever i matematikvanskeligheder er den vigtigste kilde til information med hensyn til matematikvanskeligheder. LÄS MER