Sökning: "Foreign Exchange Exposure"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Foreign Exchange Exposure.

 1. 1. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 2. 2. Att säkra eller inte säkra : En kvantitativ studie om säkring av transaktionsexponering med valutaderivat

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jacob Cederkäll; Rickard Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Foreign exchange risk; currency derivatives; transaction exposure; financial hedging; Valutarisk; valutaderivat; transaktionsexponering; finansiell hedging;

  Sammanfattning : With an increasingly globalized world of multinational firms dominating the global market, firms have discovered the impact of transaction exposure on their business. To handle the risk, firms can hedge their transaction exposure with currency derivatives. LÄS MER

 3. 3. Hedging Foreign Exchange Exposure in Private Equity Using Financial Derivatives

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Kwetczer; Carl Åkerlind; [2018]
  Nyckelord :Private Equity; Foreign Exchange Exposure; Hedging; Black-Scholes Model; Financial Derivatives; Private Equity; Valutaexponering; Hedging; Black-Scholes Modell; Finansiella Derivat;

  Sammanfattning : This thesis sets out to examine if and how private equity funds should hedge foreign exchange exposure. To our knowledge the field of foreign exchange hedging within private equity, from the private equity firms’ point of view, is vastly unexplored scientifically. LÄS MER

 4. 4. Currency Exposure and Hedging Strategies for Limited Partners Investing in Private Equity

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Caroline Holtsjö; Carl Åkerlind; [2017]
  Nyckelord :Currency Exposure; Hedging; Private Equity; Limited Partners; Foreign Exchange Rates;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine how limited partners investing in private equity should define currency exposure and whether they should hedge it or not. To our knowledge, no previous research has investigated this field. The subject is important since foreign investments in private equity are increasing. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Exchange Rate Risks in the Automotive Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daria Pilat; [2016-10-14]
  Nyckelord :determinants of foreign currency exposure; currency risk hedging; automotive industry;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER