Sökning: "Foreign born"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden Foreign born.

 1. 1. Mångfald i samhället - universitetet som exempel : En kvalitativ studie om utlandsfödda studenters erfarenheter av att studera vid ett svenskt universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Judith Vincent; [2020]
  Nyckelord :ethnicity; identity; language; community; othering; culture; identity construction; university; student; social anthropology; etnicitet; identitet; språk; gemenskap; andrafiering; kultur; identitetskonstruktion; universitet; student; socialantropologi;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt utlandsfödda studenters upplevelser av svenskt universitet. Det de har gemensamt är att de kommer från en annan bakgrund än svensk, att de studerar eller har studerat på ett svenskt universitet och att de talar god svenska. LÄS MER

 2. 2. Utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation med vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kristian Tampipi; Tanyarat Kasemkiatkajon; [2020]
  Nyckelord :communication; experience; foreign-born; literature review; older; kommunikation; litteraturöversikt; upplevelser; utrikesfödda; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökad migration i Sverige har resulterat i språklig, kulturell och religiös mångfald. Med immigrationen söker fler utrikesfödda äldre vård. Begränsade språkkunskaper bland utrikesfödda äldre kan leda till kommunikationshinder, vilket gör att de blir mer utsatta i kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Mångfald, tillit och flyktingkris : Social tillit i Sverige åren 2011–2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sixten Svanberg; [2020]
  Nyckelord :trust diversity; tillit flyktingkris mångfald etnicitet;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine the correlation between social trust and ethnic heterogeneity. Between the years 2011 and 2015 Sweden experienced a previously unprecedented increase in the number of people applying for asylum. The study uses data from a nationwide survey to measure social trust under the period 2011 to 2017. LÄS MER

 4. 4. Born Global Firms in The Furniture Industry - A Multiple Case Study of Scandinavian Furniture brands within the Premium Segment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Larsen; [2019-10-17]
  Nyckelord :Born global; Prior experience; External networks; Country of origin effects; Entry mode;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Framing the female foreign terrorist fighter - A thematic analysis of how headlines in the United Kingdom portray the case of Shamima Begum

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Suzanne Snowden; [2019]
  Nyckelord :Female foreign fighter; Victim; Perpetrator; bias; framing;

  Sammanfattning : This qualitative study adopts a criminological perspective to investigate how newspaper headlines surrounding western-raised female Foreign Terrorist Fighters (FTFs) are being framed by the British media. This investigation employs a case study approach, to thematically analyse how narratives surrounding a high profile British FTF, Shamima Begum, were framed by headlines of British newspapers once she requested repatriation to the United Kingdom (UK) after four years as a FTF in Syria. LÄS MER