Sökning: "Foreign capital"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade orden Foreign capital.

 1. 1. The Impact of Foreign Capital on Institutional Quality: An Empirical Study of Chinese Finances of Loans and Foreign Direct Investments in Africa

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Cecilia Falorni; Sofia Ferenius; [2022]
  Nyckelord :China-Africa relations; Foreign capital; Foreign direct investment; Institutional quality; Loans;

  Sammanfattning : The African continent has since long had slow economic growth, with large infrastructural gaps compared to the Western World. This has resulted in large inflows of foreign capital to the African economies. LÄS MER

 2. 2. En karriärresa till det nya : Om utrikes födda och deras inre hinder, möjligheter och brytpunkter i karriären

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Nikoletta Terzi; [2022]
  Nyckelord :Career development; foreign-born; turning points; opportunities; obstacles; Karriärutveckling; utrikes födda; brytpunkter; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : Utrikes föddas möjlighet till ett etablerat karriärliv i Sverige är ett återkommande ämne i olika kartläggande rapporter, statistiska analyser och forskningsartiklar. Forskning visar att tidigare kunskaper som individen tillägnat sig i ett annat land kan möjligen erkännas i Sverige om individen investerar i nya former av kapital. LÄS MER

 3. 3. Ursäkta, vad är ett seminarium? : En kvalitativ studie om erfarenheter av universitetsstudier bland socionomstudenter med arbetarklassbakgrund

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Aina Malmén Hagström; Lina Wärn; [2022]
  Nyckelord :Equality; higher education; working class; social mobility; Jämlikhet; högre utbildning; arbetarklass; social rörlighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socionomstudenter med arbetarklassbakgrund upplevde universitetsmiljön och det sociala umgänget vid universitetet. För att svara på studiens syfte användes en kvalitativ metod, där åtta intervjuer genomfördes med socionomstudenter från tre olika universitet i Sverige. LÄS MER

 4. 4. ”De verkar inte tro att folk med utländsk bakgrund kan vara kompetenta alls” : En kvantitativ studie om varför individer med utländsk bakgrund har svårare att klara prövningen till polisutbildningen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Lans; Victoria Judez; [2022]
  Nyckelord :Diversity; Police; Foreign background; Cultural capital; Social capital; Habitus; Intersectionality; Mångfald; Polis; Utländsk bakgrund; Kulturellt kapital; Socialt kapital; Habitus; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Med tanke på den variationsrikedom som finns bland svenska medborgare är det relevant att arbeta för en ökad mångfald på arbetsplatserna i samhället. Att öka mångfalden och attraktiviteten för polisyrket är ett aktuellt ämne då Polismyndigheten har som ambition att bibehålla den kompetens som mångfald tillför samt för att spegla det samhälle de verkar i. LÄS MER

 5. 5. Smart Power in Iran’s Foreign Policy Towards Arab National Security in the Middle East 2003-2015 : Case Studies of Lebanon, Iraq, and Yemen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ali Al Mohammad; [2022]
  Nyckelord :Smart Power; Foreign Policy; Arab National Security; Islamic Republic of Iran; Iraq; Yemen; Lebanon;

  Sammanfattning : The theme of this research is smart power in Iran’s foreign policy toward Arab national security in the Middle East [Lebanon, Iraq, and Yemen]. This important and influential topic was explained and analyzed on the regional and international political scene. LÄS MER