Sökning: "Foreman"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Foreman.

 1. 1. Upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Nathalee Wiking; Åsa Lidin; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; meningsfullhet; universitetsstudenter; studentnationer Occupational balance; meaningfulness; university students; social student clubs; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nationerna i Lunds profilerar sig med att kunna bidra till mening och välmående i en studenternas liv utanför deras studier. Förmän är studenter som väljer att ha en ansvarspost inom nationen. LÄS MER

 2. 2. FÖRSLAG TILL MINSKNING AV OLYCKOR FÖR SNICKARE I PRODUKTIONSSTADIET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anton Palm; Jonathan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Accidents and injuries in the construction; communication and risk perception; construction health; planning; work environment.; Arbetsmiljö; bygghälsa; kommunikation och riskuppfattning; planering; skador och olyckor inom byggbranschen.;

  Sammanfattning : Purpose: The construction industry is the industry with the largest amount of accidentseach year. The industry accounts for 20-40 percent of all fatal work accidents. Thereare several reasons why a lot of accidents occur in the industry but most of the accidentsis due to unsafe acts. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av kommunikation och effektivitet i byggproduktion med hjälp av Dalux Field

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Olivia Fredriksson; Olle Persson; [2019]
  Nyckelord :Building information modeling; Communication tool; Construction; Information transfer; Collision; Efficiency; Communication; Dalux Field; BIM; Kommunikationsverktyg; Byggproduktion; Informationsöverföring; Kollisionshantering; Effektivitet; Kommunikation; Dalux Field;

  Sammanfattning : Syfte: Genom att förbättra kommunikationen och effektiviteten i produktionen på en arbetsplats kan stora besparingar göras. Målet med examensarbetet är därför att undersöka hur Dalux Field påverkar produktionen på en byggarbetsplats genom att besvara (1) Hur påverkar användningen av Dalux Field kommunkationen i produktionen på en byggarbetsplats? och (2) Hur påverkar användningen av Dalux Field effektiviteten i produktionen på en byggarbetsplats? Metod: Arbetet innefattar en litteraturstudie samt en fallstudie med intervjuer på NCC:s byggarbetsplats D1 Ryhov i Jönköping. LÄS MER

 4. 4. Pressade byggtider i byggbranschen : En studie om tidspress på platsledningen med arbetsledaren i fokus.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Viktor Ribbing; [2019]
  Nyckelord :Byggteknik; Byggproduktion; Stress;

  Sammanfattning : This report contains a study of how pressured construction times affects the foreman in construction. Pressured construction times are becoming increasingly popular in today´s construction industry and is a subject that can be perceived differently from case to case. LÄS MER

 5. 5. The Methodology of Reading : An analysis of current literary classroom material

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Chelsea Foreman; [2019]
  Nyckelord :Teaching Methodology; Reading Methodology; Tricia Hedge; Progress Gold C; Blueprint C Version 2.0; Viewpoints 2; Streams in Literature; Reading; Literature; Language; Undervisningsmetodik; Läsmetodik; Tricia Hedge; Progress Gold C; Blueprint C Version 2.0; Viewpoints 2; Streams in Literature; Läsning; Literatur; Språk;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to conduct an analysis of four different classroom materials for the English 6 course in order to see the extent to which the textbooks follow accepted teaching methodology for reading, and whether or not their methodology changed after the curriculum switch in 2011. The books being analysed are Progress Gold C, Streams in Literature, Blueprint C Version 2. LÄS MER