Sökning: "Forest Health"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Forest Health.

 1. 1. Women’s fuelwood collection and deforestation : Effects on women’s everyday lives and environments in Kabadio, Casamance and Diagane Barka, Sine-Saloum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sofia Tiainen; [2019]
  Nyckelord :Women; fuelwood collection; forest degradation; livelihoods; feminist political ecology; West Africa; Senegal;

  Sammanfattning : Previous research and literature commonly agree to the fact that women, especially rural women, is the most vulnerable group in society. Many of them tend to be found in the poorest sections of society. LÄS MER

 2. 2. A lake’s impact on suburban dwellings : a hedonic price study on housing in Täby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johanna Berglund; [2019]
  Nyckelord :hedonic pricing; ecosystem services; nature; environmental attributes;

  Sammanfattning : Ecosystem services are of great interest for both cultural experiences, health benefits and keeping the earth living. With a growing population and increasing exploitation, it is crucial to recognize the value of natural sceneries to real estate in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Effect of distance to urban areas on saproxylic beetles in urban forests

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för biologi

  Författare :Jeffery Marker; [2019]
  Nyckelord :saproxylic; beetles; richness; abundance; urban forests; forest management;

  Sammanfattning : Urban forests play key roles in animal and plant biodiversity and provide important ecosystem services.  Habitat fragmentation and expanding urbanization threaten biodiversity in and around urban areas.  Saproxylic beetles can act as bioindicators of forest health and their diversity may help to explain and define urban-forest edge effects. LÄS MER

 4. 4. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskador hos Svenska kyrkans skogscertifiering enligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 5. 5. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Bäckström; Emil Olsson; [2019]
  Nyckelord :Friluftsliv; hälsa; naturstråk; naturområde; Svinskinnsskogen;

  Sammanfattning : I dagens samhälle där stress ofta är en del av människors vardag är det viktigt att hitta tid och rum för återhämtning. Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående. LÄS MER