Sökning: "Forest Owner"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden Forest Owner.

 1. 1. Ett dysfunktionellt distansförhållande Relationen mellan ödehus och utboägda skogsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sandra Eriksson; [2023-08-30]
  Nyckelord :rural development; derelict houses; absentee ownership; modern forest industry;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis has been to investigate the consequences of absentee ownership of forest properties in relation to abandoned houses in Sweden. The complex concept of abandoned houses is difficult to define and understand. LÄS MER

 2. 2. Threats and opportunities in a contested field of integration – EU forest policy as framed in forest owner media

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marit Fahlander; [2023-01-17]
  Nyckelord :EU forest policy;

  Sammanfattning : This thesis discusses the framing of EU forest policy in Swedish forest owner media, in the years 2006, 2013 and 2021. While Swedish forest owners have historically been influential in shaping EU forest policy, no research has previously been made on how the EU is framed in forest owner media. LÄS MER

 3. 3. Vem betalar för artskyddet i skogen? – Om skogsägares möjligheter att få ersättning vid avverkningsförbud på grund av artskyddsförordningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Söderberg Olofsson; [2023]
  Nyckelord :rättsvetenskap; artskydd; egendomsskydd; ersättningsrätt; miljörätt; rådighetsinskränkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forestry serves as a valuable economic resource for individual forest owners. Simultaneously, forests play a crucial role in preserving biodiversity by providing habitats for protected species. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Skogliga Grunddata i hprGallring vid andragallring

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Felix Nilsson; Joakim Bengtsdahl; [2023]
  Nyckelord :gallring; uppföljning; laserskanning;

  Sammanfattning : Gallring är en av de skogsvårdsåtgärder som utförs i våra skogar för att bemöta de olika skogliga mål som skogsägarna har för sin skog. I Sveriges skogar så utförs gallringsåtgärder på ca 400 000 hektar årligen. LÄS MER

 5. 5. Algorithmic Approaches to Output Prediction in a Virtual Power Plant

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johannes Rosing; Oscar Ekhed; [2023]
  Nyckelord :Autoregressive Models; Deep Learning; Machine Learning; Power Output; Random Forest Regression; Strategic Recommendations; Support Vector Regression; Virtual Power Plant;

  Sammanfattning : Virtual Power Plants (VPPs) are an emerging form of technology that allows owners of electricity producing appliances, such as electric vehicles, to partake in a pool of producers of sustainable energy. The Swedish electricity grid owner Svenska Kraftnät hosts a platform where VPPs act as intermediaries between energy producing customers and third party buyers. LÄS MER