Sökning: "Formal and Informal Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Formal and Informal Communication.

 1. 1. How Managers in an MNC deal with Internal Communication -A Single Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Avramidi; Hanna Nejstgaard; [2021-12-02]
  Nyckelord :MNC; Internal Communication; Formal and Informal Communication; Business Email; CC email; Skype; Push and Pull;

  Sammanfattning : This Case Study is a Bachelor Thesis in Management about internal communication. The purpose of the study is to increase knowledge and create a better understanding on how managers work with internal communication in an MNC. LÄS MER

 2. 2. Distansarbetets påverkan på samordningsmekanismerna : Och dess effekter på målkongruens och graden av måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elsa Johansson; Sofie Karlsson; Emma Tigerström; [2021]
  Nyckelord :Teleworking; goal management; coordination mechanisms; formal management; informal management; goal congruence; goal fulfillment; Distansarbete; målstyrning; samordningsmekanismer; formell styrning; informell styrning; målkongruens; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Inledning: Rekommendationerna om distansarbete under pandemin har haftstor påverkan på arbetsmiljön. Kommunikationskanalerna och de naturligamötesplatserna har förändrats, vilket i sin tur har påverkan påsamordningsmekanismerna inom målstyrningen. LÄS MER

 3. 3. Female representations on Greek media and Greek women’s (un)employment before and after the Covid-19 pandemic : Examining whether and how media gender stereotypes can affect Greek women’s development in light of a crisis.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :AFRODITI KARANTONAKI; [2021]
  Nyckelord :gender stereotypes; female entrepreneurship; gender discrimination; women; feminism; mass media; communication; development; Greece;

  Sammanfattning : Women around the world face various kinds of discrimination, which vary from country to country and from culture to culture. Socio-economic crises and global emergencies can accentuate such gender inequalities being particularly detrimental to women. LÄS MER

 4. 4. Managing and Motivating Remotely

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Melanie Hellkvist; Martin Lundblad; Joelle Soumi; [2021]
  Nyckelord :Managing Remotely; Employee Motivation; Remote Work; Sweden;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has accelerated the shift towards remote working, an area that was exponentially expanding pre-pandemic. As the working conditions shift, the previous reliance on face-to-face interactions becomes obsolete. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser om virtuellt ledarskap : Chefer och personals upplevelser angående ledarskapet under covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Simon Åkerling; Emilia Porshammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtuellt arbete har ökat de senaste åren vilket har bidragit till att det pratas mer om begreppet i samhället. Ledarskapet som följer det virtuella arbetet är även något som har diskuterats för att skapa en förståelse för hantering av virtuellt arbete för ledare. LÄS MER