Sökning: "Formellt informellt språk"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Formellt informellt språk.

 1. 1. Gaming and English language development : En kvalitativ studie om samband mellan användande av MMO-spel och engelsk språkutveckling ur ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Viktoria Fritzon Sund; [2017]
  Nyckelord :MMO-spel; engelsk språkutveckling; extramural engelska; EE; gaming;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka kopplingar mellan användande av MMO-spel och ökad engelsk språkutveckling hos elever i svensk skola ur ett lärarperspektiv. För att besvara syftesfrågorna i studien användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av tidningsspråk det senaste århundradet : En analys av språket i VLT:s nyhetsartiklar 1915–2015

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Chanel Arponen; [2016]
  Nyckelord :textanalys; tidningsspråk; språkutveckling; formellt och informellt språk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka utvecklingen av tidningsspråk i utvalda artiklar från 1915–2015 med nedslag vart tionde år. Tesen är att språket har blivit informellare under 2000-talet i jämförelse med tidigt 1900-tal. LÄS MER

 3. 3. E-snuten : En studie av myndigheters informalisering på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Tobias Ohlsson; Mattias Bjarsch Follin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem: Poliskontot @Yb_sodermalm utmärker sig på Twitter, till skillnad från andra poliser på sociala medier, genom kåserande texter med värderingar och tyckande, en språkstil som inte tillhör vanligheten för extern myndighetskommunikation. Kontot, som drivs av en formell organisation, använder sig av en blandning mellan informellt och formellt skrivna texter i en informell kanal. LÄS MER

 4. 4. "Man kan inte kalla skällsord för mobbning om man är vänner": En kvantitativ undersökning om skällsorden i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Stina Kask; [2015-07-07]
  Nyckelord :sociolingvistik; skällsord; verbala kränkningar; skolan; värdegrunden;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, LSV 410, 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: VT -15Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsförlagt lärande inom SFI Hur samverkar formellt och informellt lärande på en praktikplats i en strävan efter språkinlärning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Abdelaaziz Irissi; [2015-03-23]
  Nyckelord :SFI§; Andraspråksinlärning; Formellt och informellt lärande; Verksamhetsförlagt lärande; Sociokulturellt perspektiv; Vuxnas lärande;

  Sammanfattning : SyfteAvsikten med studien var att beskriva synen på verksamhetsförlagt lärande utifrån ett lärar- och elevperspektiv, samt undersöka aktörernas upplevelser kring språkinlärningen som sker i samverkan mellan VFL och formellt lärande i form av den schemalagda undervisningen i SFI-skolan. Studien har även lyft fram faktorer som påverkar lärandet på en praktikplats och elevernas möjlighet att inom verksamhetsförlagt lärande tillägna sig ett funktionellt språk som de behöver för att klara sig i samhället. LÄS MER