Sökning: "Former"

Visar resultat 16 - 20 av 7616 uppsatser innehållade ordet Former.

 1. 16. Talibaner, Sharia och kvinnors rättigheter : En studie om talibanernas förståelse av Sharia och deras kvinnosyn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lina Mälberg; [2022]
  Nyckelord :Taliban; Sharia; women’s rights; Afghanistan; Qur’an; human rights; interpretation;

  Sammanfattning : On August 15, 2021, the Taliban entered the Afghan capital, Kabul, and a new period in Afghanhistory began. Fear of return to the former Taliban regime in the 1990s spread. However, the Taliban promised that women's rights would be respected. Their rights would be respected within the framework of the Islamic Sharia law. LÄS MER

 2. 17. Upplevelser av treenigheten: möbler, människor & arkitektur : En undersökning i samspelet mellan rumslighet och möbler utifrån ett fenomenologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Gustaf Douhan; [2022]
  Nyckelord :möbeldesign; rumslighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : This project is an introduction to studying the relationship between furniture and spaces from a phenomenological point of view. The purpose is to get a deeper understanding of this inter-action emphasizing character, expression and atmosphere. This is done through analyzing two concrete spaces and designing furniture for them and inspired by them. LÄS MER

 3. 18. Självledarskap vid distansarbete : En studie om hur självledarskap påverkas av distansarbete och e-ledarskap.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Hanna Sjökvist; Natalia Persson; [2022]
  Nyckelord :Working remotely; self-leadership; motivation; autonomy; self-confidence; eleadership; Distansarbete; självledarskap; motivation; autonomi; självförtroende; e-ledarskap;

  Sammanfattning : Den växande digitaliseringen har resulterat i att distansarbete har blivit en allt vanligare arbetsform. I samband med den globala pandemi som drabbade världen 2019 ökade distansarbete allt mer. I takt med detta har även e-ledarskap blivit vanligare. LÄS MER

 4. 19. Att hantera långvarig smärta under pandemin Covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Erika Niklasson; Emma Oscarsson; [2022]
  Nyckelord :Long-term pain; Pain management; Pandemic; Covid-19; Physical activity; Qualitative content analysis; Work situation; Långvarig smärta; Smärthantering; Pandemi; Covid-19; Fysisk aktivitet; Kvalitativ innehållsanalys; Arbetssituation;

  Sammanfattning : Introduktion: Till följd av pandemin har människor minskat sin fysiska aktivitetsnivå. Många som tidigare utfört sin träning eller fysiska aktivitet på gym, träningsanläggningar eller kanske tillsammans med andra har fått finna nya sätt att vara fysiskt aktiva på. LÄS MER

 5. 20. Två former av religionsundervisning : En komparativ studie av religionsundervisning i Sverige och Ungern.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dominik Sándor; [2022]
  Nyckelord :religionsundervisning; komparativ studie; Ungern och Sverige; konfessionell utbildning; sekulär utbildning;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to examine the existing differences between how religion istaught at secondary schools in Hungary and Sweden. Furthermore, this essay will also discussand strive to answer the three questions that are stated below: 1. LÄS MER