Sökning: "Former"

Visar resultat 21 - 25 av 7616 uppsatser innehållade ordet Former.

 1. 21. Sjuksköterskors och distriktsköterskors erfarenheter av att arbeta med rådgivning via telefon och e-hälsa : En systematiskt genomförd litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andersson; Sara Kanjou Abdallah; [2022]
  Nyckelord :E-hälsa; Erfarenhet er ; Rådgivning; Telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans och distriktssköterskans ansvarsområde är att fatta beslut som ger individer möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Sjukvårdsrådgivning är en del av sjuksköterskans och distriktssköterskans arbete och utförs både via telefon och inom e-hälsa. LÄS MER

 2. 22. Hur talar lärarhandledningarna tilllärare och elever? : – Kompositioner och relationer i skolämnet svenska med inriktning årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Hemmingsson; Ebba Vikman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka olika möjliga användningar som framkommer i lärarhandledningar för ämnet svenska i årskurs 1. Två lärarhandledningar analyserades, Den magiska kulan (Felth Sjölund et al., 2011) och Livet i bokstavslandet (Alatalo, 2018). LÄS MER

 3. 23. Bemöta ökad efterfrågan på offentliga e-tjänster i kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Törnqvist; [2022]
  Nyckelord :E-services; digitization; municipal operations; Skaraborg; E-tjänster; digitalisering; kommunal verksamhet; Skaraborg;

  Sammanfattning : En av regeringens uttalade ambitioner är att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Infrastrukturdepartementet, 2022a). Digitaliseringspolitiken handlar bland annat om att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov, i syfte att erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet (Infrastrukturdepartementet, 2022b). LÄS MER

 4. 24. Lärande som överlevnadstaktik : En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jimmie Broberg; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; individuellt lärande; kunskapshantering; olika former av lärande; lärandekultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Lärande som överlevnadstaktik – En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering. Syfte: Skapa förståelse för samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering i en kunskapsintensiv organisation, med särskilt intresse för enheter där krav på uttalad eller formell professions- eller yrkeskunskap saknas. LÄS MER

 5. 25. Pandemin som försatte alla till distansutbildning : En kvalitativ studie om universitetsstudenters upplevelser av distansutbildningen under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tommy Ström; [2022]
  Nyckelord :covid-19; distance learning; emergency remote teaching; demand-control and support model; students; covid-19; distansutbildning; emergency remote teaching; krav-kontroll och stödmodellen; studenter;

  Sammanfattning : The corona pandemic caused restrictions to be implemented on March 18 on how universityteaching should be conducted. This meant that all teaching formats would be conducted remotely, internationally this came to be described as emergency remote teaching, which has brought about several consequences for students. LÄS MER