Sökning: "Former"

Visar resultat 36 - 40 av 6449 uppsatser innehållade ordet Former.

 1. 36. Love at the Heart of Feminist Epistemology: On the Interconnectedness between Love and Gender

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Veronica Grönlund; [2020]
  Nyckelord :epistemology; ontology; feminism; love; materialism; realism; queer theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, I investigate the concept of love in relation to feminist epistemology. Through a theoretical analysis and assessment, the aim has been to first of all examine ontological tensions between feminist works theorizing on love; secondly, to analyse which role the concept of love has in the works; and thirdly to contextualize the different ontological assumptions made within the basic tension in feminist epistemology, i. LÄS MER

 2. 37. Internet of Things i 5G : En systematisk litteraturstudie av säkerhetsrisker för privatpersoner med Internet of Things-enheter i 5G-nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Resell; [2020]
  Nyckelord :5G; Internet of Things; risks; information security; 5G; Internet of Things; risker; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : De senaste åren har Internet of Things-enheter fått en explosionsartad tillväxt och möjligheterna är oändliga för hur tillverkare kan öka vår livskvalitet genom internetuppkopplade objekt. Således har Internet of Things-enheter i olika former hittat sin plats i många personers hem och liv. LÄS MER

 3. 38. Att sälja ett klimathot : En kvalitativ studie om vilka kulturella värderingar och föreställningar som kommuniceras i två reklamfilmer från flygbolagen SAS och KLM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Ekman; [2020]
  Nyckelord :reklam; miljö; semiotik; Roland Barthes; mytteori; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker meningsinnehållet i två uppmärksammade reklamfilmer från flygbolagen SAS och KLM. Syftet med studien är att urskilja vilka kulturella värderingar och föreställningar som kommuniceras i reklamfilmerna och hur dessa kommer till uttryck. LÄS MER

 4. 39. Melankoli, isolering, galenskap och död i verk av Edgar Allan Poe och Howard Phillips Lovecraft

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nathalie Westberg; [2020]
  Nyckelord :Gothic; fear; melancholy; isolation; madness; death; Poe; Lovecraft; Gotik; skräck; tematisk analys; melankoli; isolering; galenskap; död; Edgar Allan Poe; Howard Phillips Lovecraft;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker gotiska teman som melankoli, isolering, galenskap och död i verk av Edgar Allan Poe och Howard Phillips Lovecraft. Utgångspunkt är följande forskningsfråga: På vilket sätt framträder melankoli, isolering, galenskap och död i de olika verken, samt vilka är likheterna och skillnaderna mellan hur temana framkommer? Metoden är grundad i tematisk analys, intertextualitet och komparation. LÄS MER

 5. 40. Customized Processor Design for 5G Data Link Layer Processing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Patric Wargéus; Lukas Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the workflow related to designing an application specific instruction-set processor (ASIP). An ASIP is a processor similar to a hardware accelerator (HAC) in terms of performance and efficiency, but containing elements of general purpose processors (GPPs) when it comes to programmability and flexibility. LÄS MER