Sökning: "Former"

Visar resultat 6 - 10 av 7622 uppsatser innehållade ordet Former.

 1. 6. Fysisk aktivitets effekt på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Olsson; Cajsa Gredenhag; [2022-01-18]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn och unga vuxna; cancer; fatigue;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag i Sverige drabbas ett barn av cancer. Med cancerdiagnosen kommer många förändringar i barnets liv relaterat till behandlingar, symtom och biverkningar. Fatigue är ett symtom som många cancersjuka patienter upplever, både före och efter behandling. LÄS MER

 2. 7. Tid för arbete, tid för privatliv och tiden där emellan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ann-Louise Bjurström; Erica Byström; [2022]
  Nyckelord :work life balance; covid-19; distansarbete hemarbete; gränslöst arbete; första andra och tredje skiftet; livspussel; strategier;

  Sammanfattning : På grund av pandemin har individer i allt större utsträckning arbetat från det egna hemmet. Detta har resulterat i att förutsättningarna gällande hur arbete ser ut har förändrats och gränserna mellan arbetsliv och privatliv har blivit allt otydligare. LÄS MER

 3. 8. PROVIANTEN - EN INKUBATOR FÖR DET GODA

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jane Wennerlund Olsson; [2022]
  Nyckelord :Torshälla; Incubator; Food; Roof; Courtyard;

  Sammanfattning : A former industry town where the one big industry has left town. Spacial segregation and a lack of social and ecological resilience. No common ground (both litterarly and figuratively). Prognosis: double the inhabitants by 2100, to 20. LÄS MER

 4. 9. Utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegrering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Maja Nilsson; Mohammed Abd Alla; [2022]
  Nyckelord :labor market; immigration; utrikes födda kvinnor; migrantbakgrund; migration; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur utrikes födda kvinnor etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden. Inledningsvis presenteras statistik och undersökningar som belyser en ökning av utrikes födda i Sverige. LÄS MER

 5. 10. Manligt och kvinnligt ledarskap - stereotyper i media : En undersökning av hur Sveriges första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson porträtteras i media kontra den föregående manliga statsministern Stefan Löfven

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maja Berglund; Isabella Undén; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Gender stereotypes; Media.; Ledarskap; Könsstereotyper; Media.;

  Sammanfattning :  Syfte: Vi vill undersöka hur media framställer Magdalena Andersson som statsminister kontra hur media framställt tidigare statsminister Stefan Löfven. Metod: Insamlingen av empirin har skett genom en kvantitativ innehållsanalys av reportage hämtade från sex olika webbtidningar, där totalt 140 reportage och bilder har analyserats. LÄS MER