Sökning: "Forsberg Gustav"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Forsberg Gustav.

 1. 1. Persontågstrafikens effekt på Trelleborgs bostadsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The regional development in the county of Skåne in southern Sweden has been characterized by infrastructure investments over the last few years. In particular, the investments have been directed to the public transport system, which is intended to be a part of the sustainable development in the region. LÄS MER

 2. 2. Friskt vågat, hälften vunnet : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa tolkar och undervisar om psykisk hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Matilda Österdahl; Gustav Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; hälsoundervisning; psykisk ohälsa; utbildning; visioner;

  Sammanfattning : Idrott och hälsa syftar till att ge elever kunskaper i att kunna ansvara för sin egen hälsa. För att eleverna ska kunna ansvara för sin egen hälsa efter skolans år måste de bli förberedda för det samhälle som väntar. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielärare och starkt KASAM - en möjlighet? : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Berglund; Forsberg Gustav; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utifrån ett hälsoperspektiv genom intervjuer undersöka om lärare på gymnasiet anser att de upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Datainsamlingen genomfördes på olika skolor i Södra Sverige där lärare med minst fem års erfarenhet inom läraryrket intervjuades genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. ”Svenska direktörers ersättning följer inte deras prestation”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Forsberg; Gustav Hall; Adam Janson; [2014]
  Nyckelord :Agentteori; Managerialism; Kronism; Direktörsersättning; Horisont-problemet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: ”Svenska direktörers ersättning följer inte deras prestation” Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH 89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP. Författare: Hampus Forsberg, Gustav Hall och Adam Janson Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Agentteori, Managerialism, Kronism, direktörsersättning, horisont-problemet Syfte: Vårt syfte är att undersöka om ersättningen till verkställande direktörer är korrelerad med bolagens ekonomiska prestation under åren 2007 – 2012. LÄS MER

 5. 5. Insoucing av produktion för svenska företag ‐ arbetsprocess och drivande faktorer : Hur kvalité, produktutveckling och ekonomi påverkat sourcingbeslut

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Gustav Glans; Lina Forsberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag kan vi se att företag har börjat med insourcing av deras produktion till skillnad mot den trend av outsourcing som tidigare funnits. Sourcingstrategin är en viktig del för de moderna företagen för att optimera vinster och behålla ledande positioner på marknaden. LÄS MER