Sökning: "Forskningsparker"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Forskningsparker.

 1. 1. Resurser i forskningsparker - en studie om fördelar för det enskilda företaget.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Sörensen; Erik Gustafsson; Olle Wistén; [2015]
  Nyckelord :Resurser; Konkurrensfördelar; Coopetition; Forskningspark; Agglomerationer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Resurserna som företag drar nytta av i forskningsparker kan härledas till agglomerationer av företag. CIPM-modellen och Diamant-modellen mäter resurser på nationell och regional nivå, men inte vilka specifika resurser som det enskilda företaget får... LÄS MER

 2. 2. Ideon Innovation-kuvös för nystartade företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marie Liljegren; Luisa Menjivar; Mikael Pettersson; Tobias Tallberg; [2007]
  Nyckelord :Ideon Innovation; Forskningsparker; tillväxt; inkubator; riskkapital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår forskningsfråga var att utreda huruvida inkubatorn på Ideon Innovation ger incitament för tillväxt för nystartade innovationsföretag. Vi börjar att fastställa om det är tillväxtföretag som håller till på Ideon Innovation, sedan undersöks i vilken mån denna tillväxt beror på hjälpen från forskningsparken. LÄS MER

 3. 3. Inkubatorer : Tillväxt och tjänsternas signifikans

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Björk; Adam Dahlberg; Nabil Ahmed Ibrahim; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka hur inkubatorer understödjer tillväxt för sina företag samt att också beskriva hur företag i inkubatorer använder, upplever och värderar tjänster hos inkubatorn. Resultaten från undersökningen kommer att jämföras med två tidigare studier, den ena utförd 2004 i Finland respektive den andra utförd 2005 i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Styrelsearbete i små tillväxtföretag - en studie av VD:s uppfattning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Pihl; Carl-Johan Zetterberg; Johan Funnemark; [2003]
  Nyckelord :Styrelsearbete; agent; principal; roller; service; kontroll; tillväxt; vd; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Styrelsens roll och betydelse för företagets tillväxt är en mycket intressant fråga som har belysts av många forskare från olika discipliner och skolor. Gemensamt för de flesta av dessa är dock att deras fokus varit inställt på stora multinationella företag och huruvida dessa är tillämpbara på små, nystartade företag är något oklart. LÄS MER

 5. 5. En studie kring venture capital i forskningsparker

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Larsson; Ann-Sofie Engman; Per Jalvemyr; [2003]
  Nyckelord :Affärsänglar; Finansieringsfaser; Forskningsparker; Riskkapital; Venture capital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem Vi har inför genomförandet av studien identifierat två problem. - Vilken typ av företag är lokaliserade i forskningsparken Ideon och hur ser förekomsten av venture capital ut bland dessa? - Är venture capital-situationen annorlunda för företag som valt att lokalisera sig i en forskningspark? Syfte Ett av två delsyften är att göra en kartläggning av företagen i forskningsparken Ideon och förekomsten av venture capital bland dessa. LÄS MER