Sökning: "Forsman och bodenfors"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Forsman och bodenfors.

 1. 1. Lita på mig! Eller? - En semiotisk visuell analys av Apoteket AB:s kommunikationsstrategier i relation till förtroende och trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Apoteket AB; visuell retorik; semiotik; Reklamfilm; trygghet; Humor; Trovärdighet;

  Sammanfattning : År 2009 försvann apoteksmonopolet och det statligt ägda Apoteket AB fick nya konkurrenterpå marknaden. Detta har för Apoteket AB inneburit att det blivit viktigt att utmärka sig för attnå ut till sina potentiella kunder. Apoteket AB säger själva att de ska vara den mest omtycktaapoteketsaktören. LÄS MER

 2. 2. Ha'vre så bra : En kvalitativ studie kring Oatlys roll som aktör på den samtida svenska livsmedelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elly Reitsma; Alexander Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Oatly; hållbarhet; veganism; coolt; trend; medveten konsument; retorik; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Dagens konsumtionssamhälle är ständigt under utveckling. Idag kan vi se att företag anpassar sig till denna utveckling. Framförallt har den veganska livsstilen av olika anledningar som djurskydd,miljöhänsyn och hälsa blivit central, varigenom Oatly med sina havrebaserade produkter skapat relevans för en hållbar och medveten konsument. LÄS MER

 3. 3. "Damned  if you do, damned if you don’t" : En fallstudie om reklambyrån Forsman och Bodenfors normbrytande kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emilia Berggren; Johanna Wide; [2017]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; reklam; Forsman Bodenfors; genus; normer; normbrytande; samhällsförändring samt skönhet och mode.;

  Sammanfattning : Problem och syfte Det har länge debatterats om människors jämlikhet. Kampen för alla människors lika värde har därefter tagits vid av många olika aktörer i samhället. LÄS MER

 4. 4. Etnisk mångfald, en trend eller hygienfaktor? : En kvalitativ studie om etnisk mångfald i svensk reklam

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Camilla Hamdi; Sofia Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Marketing; advertisement; diversity; ethnicity; portrayal; Marknadsföring; reklam; mångfald; etnicitet; gestaltning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföring har fått en allt större betydelse i dagens samhälle. Dagligen möts människor av tusentals reklambudskap vilka tävlar om att nå fram och beröra individen på bästa sätt. LÄS MER

 5. 5. Dansk och svensk reklamutformning ur ett kulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Barnekow; Sofia Jonsson; Jessica Knutsson; Karin Wendt; [2003]
  Nyckelord :reklamutformning; kultur; dansk; svensk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : För att effektivt utforma reklam samt integrera denna över nationsgränser är det viktigt att ha en god förståelse för vad som skiljer ländernas kulturer åt. Det är dessutom viktigt att kunna hantera dessa skillnader för att nå fram med det tilltänkta budskapet. LÄS MER