Sökning: "Forsmark"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet Forsmark.

 1. 1. Using machine learning to predict power deviations at Forsmark

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Albin Björn; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; power deviations; nuclear power; classification; SVM; knn; PCA;

  Sammanfattning : The power output at the Forsmark nuclear power plant sometimes deviates from the expected value. The causes of these deviations are sometimes known and sometimes unknown. LÄS MER

 2. 2. Digitalisera eller dö : En kvalitativ studie av hur styrelsens roll och sammansättning kan påverkas vid implementering av e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Felix Forsmark; Oliver Månsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate governance; e-commerce; board of directors; board member; Bolagsstyrning; e-handel; bolagsstyrelse; styrelseledamot;

  Sammanfattning : Idag finns det mycket existerande forskning gällande bolagsstyrning. Mycket av denna forskning handlar om bolagsstyrelser, dess struktur, roll och sammansättning. Forskningsområdets fokus har oftast legat hos de traditionella bolagen vilka givit god grund till information och vetskap kring ämnet. LÄS MER

 3. 3. Transport och upptag av makronäringsämnen i ytvatten : Vilka faktorer påverkar transport och upptag av makronäringsämnen i ett mindre avrinningsområde?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Erika Svensson; [2021]
  Nyckelord :makronäringsämnen; ytvatten; avrinningsområde;

  Sammanfattning : The availability of nutrients is the foundation of our ecosystems both on land and in the sea. The processes that control the surplus of nutrients and the biogeochemical cycle are linked to several important environmental issues and therefore important to know. LÄS MER

 4. 4. Vibrationsmätningar : Uppföljning av negativa trender

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Lars Vikström; [2021]
  Nyckelord :vibration measurements; visual basic for applications; scripting; vibrationsmätningar; visual basic for applications; scripting;

  Sammanfattning : In this study, data on vibration measurements from Forsmark - Vattenfall AB's database has been studied, the goal has been to see how it can be reworked so that it becomes easier to interpret and more transparent for more people in maintenance.The idea has been to use all the data available to create graphs or graphs over a longer period to look for trends in systems that are similar to each other. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelse och behov av att möta patienter med psykisk ohälsa på hälsocentral : - En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erica Forsmark; Maria Nygren; [2020]
  Nyckelord :District nurse; experiences; interview study; mental illness; needs; nursing; Behov; distriktsköterska; intervjustudie; omvårdnad; psykisk ohälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visade att det saknades erfarenheter hos distriktssköterskor då det gällde bemötande av patienter med psykisk ohälsa. Det ansågs viktigt att ha rätt kunskap om bemötande av dessa patienter. LÄS MER