Sökning: "Forsmark"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Forsmark.

 1. 1. Bedömning av gasproduktion i returfiber : En studie för att utvärdera alternativ för att inhibera gasproduktionen inom pappersmassaindustrin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Viktor Forsmark; [2023]
  Nyckelord :Tannins; Lactobacillus; Pulp production; biocide; gas inhibition;

  Sammanfattning : In the pulp production industry one potential problem is the production of gas from microbial activity in the storage tank. If left unchecked such gas production can in extreme cases lead to an explosion. To prevent any such event the current method of maintaining microbial activity in pulp plants is to use hazardous biocides. LÄS MER

 2. 2. Permanence of the Ordinary

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Harald Forsmark; [2022]
  Nyckelord :Permanence; General; Specific; Barkabystaden;

  Sammanfattning : A project about working with permanence. This constant struggle to find a balance between the general and specific.  There is a very strong contemporary tendency to shun the general, to be very afraid of it, and to work against it. The tension between the two is a core architectural question. LÄS MER

 3. 3. Validering av Ecolego för modellering i enlighet med PSA nivå 3 : Beräkning av markdeposition av radionuklider vid fiktiv svår härdskada vid Forsmarks kärnkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Olivia Winestedt; [2022]
  Nyckelord :PSA nivå 3; Probabilistisk säkerhetsanalys; Ecolego; GPM;

  Sammanfattning : The scope of this project is to investigate if the software Ecolego is suitable for creating models in accordance with level 3 PSA, with the goal of creating a model calculating the possible outcomes for the radiological impact at 20 km distance resulting from a fictional severe nuclear accident at the Forsmark Nuclear Power Plant. This report aims to answer the questions “What is the concentration on the ground (kBq/m2), at a distance of 20 km, 30 days and 10 years after the fictional severe nuclear accident, with and without filtered venting” and “Is Ecolego a suitable software for level 3 PSA models?” The source term for the fictional severe nuclear accident is made to resemble the actual source term from the Fukushima Daiichi accident including the radionuclides Cs-134, Cs-136, Cs-137, I-131, I-132, I-133 and Te-132. LÄS MER

 4. 4. När livet tar en oväntad vändning : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Angelica Forsmark; Jessica Persson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök : En analys av uppkomna avvikelser vid planering, projektering och produktion av köksinredning och vitvaror i nyproduktion av bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Theodor Sandin; Viktor Forsmark; [2022]
  Nyckelord :Avvikelser; kök; passbitar; projekteringsfel; bygghandling; relationshandling; byggsektorn; köksleverantör; IFC; VDC; ICE;

  Sammanfattning : Inom byggsektor orsakar fel, skador och brister extrakostnader på mellan 83 och 111 miljarder kronor varje år. De kostnaderna grundar sig ofta i fel som kan ses som små och därmed lätta att åtgärda på plats, men som när de adderas ihop innebär stora konsekvenser. LÄS MER