Sökning: "Fossen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Fossen.

 1. 1. Ett klipp är inte bara ett klipp : Barnmorskors resonemang kring episiotomi

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Fossen; Jessica Sabel; [2017]
  Nyckelord :childbirth; episiotomy; reasoning; perineal protection; förlossning; episiotomi; resonemang; perinealskydd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ska vårda och stödja kvinnan genom hela förlossningsprocessen. Situationer kan uppkomma under förlossningen där olika åtgärder kan behöva utföras som exempelvis episiotomi i samband med att föregående fosterdel framföds. Studier visar att både fördelar och nackdelar är assosierade med episiotomi. LÄS MER

 2. 2. Model-Based Design, Development and Control of an Underwater Vehicle

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Adam Aili; Erik Ekelund; [2016]
  Nyckelord :Model; Design; Development; Control; Underwater; Underwater vehicle; BlueROV; ROV; Fossen; Modelling; Parameter Estimation; Prediction-error method; Extended Kalman filter; EKF; Feedback linearisation; Attitude controller; Angular velocity controller;

  Sammanfattning : With the rising popularity of ROVs and other UV solutions, more robust and high performance controllers have become a necessity. A model of the ROV or UV can be a valuable tool during control synthesis. The main objective of this thesis was to use a model in design and development of controllers for an ROV. LÄS MER