Sökning: "Fotboll och ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Fotboll och ekonomi.

 1. 1. Sambandet mellan sportslig framgång och ekonomisk ställning för fotbollsklubbar i Allsvenskan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :August Theorin; Fredrik Bornebusch; [2018]
  Nyckelord :Sports success; Economic success; Net sales; Cash flow; Equity; Sports management; Allsvenskan; Football; Sportslig framgång; Ekonomisk framgång; Nettoomsättning; Kassaflöde; Eget kapital; Sports management; Allsvenskan; Fotboll;

  Sammanfattning : Bakgrund-Fotboll har gått från att vara en hobby till en professionell kommersialiserad industri därekonomi spelar en allt viktigare roll. En fotbollsklubb arbetar med flera dimensioner avframgång. Först och främst den sportsliga framgången som kan vara fotbollsklubbars tabellplacering eller antal titlar. LÄS MER

 2. 2. Ett modernt sätt att vinna poäng : Hållbarhetsredovisning i svenska elitfotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jacob Cronhag; Mattias Pilebäck; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainability; CSR; Citizenship; Football Clubs; Legitimacy; Allsvenskan; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhet; CSR; Samhällsengagemang; Fotbollsklubbar; Legitimitet; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Svensk fotboll är den största folkrörelsen i Sverige och engagerar miljontals människor varje år. Elitklubbarna lägger stora resurser på hållbarhetsarbete i olika former för att ge tillbaka till samhället, och stärka den egna klubben. LÄS MER

 3. 3. Kan fiskar spela fotboll? : Närliggande vattendrag som möjlig spridningsvägför gummigranulat från konstgräsplaner i Halmstad kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnéa Liwenius; Petra Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mikroplast; Fragmentering; Konstgräs; Storleksfraktion; Biotillgänglighet;

  Sammanfattning : Artificial turf pitches have been identified as the second largest source of microplastics in the IVL's 2016 research report. The purpose of this study is to explore whether watercourses in the vicinity of artificial turfs are a likely distribution route for rubber granulates. LÄS MER

 4. 4. Agentverksamheten och dess påverkan på svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kehan Andersson; Philip Fathers; [2017]
  Nyckelord :Fotbollsagent; Agentverksamhet; Agentlicens; Fotboll; Klubbrepresentant; Kommersialisering; Professionalisering;

  Sammanfattning : Fotbollsagenter har under en längre tid framställts negativt och i en del fall har yrkets existens och plats inom elitfotbollen ifrågasatts. Påståenden om att de “stjäl” från fotbollen och att de inte har något i fotbollen att göra har väckt medial uppmärksamhet och debatter genom åren. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga tränares kamp för jämlikhet- Manliga och kvinnliga ledares uppfattningar om underrepresentation av kvinnliga tränare inom svensk pojk- och herrfotboll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jesper Olsson; Jonny Skoglund; [2017]
  Nyckelord :Genus*; ledarskap*; jämställdhet*; underrepresentation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnor är underrepresenterade inom svensk pojk- och herrfotbollen på alla nivåer, både som spelare, ledare och på styrelsepositioner. Hur är det som kvinna att verka inom en manlig kontext, vilka anledningar finns att det är en underrepresentation inom fotbollen och varför är det svårt att förändra detta komplexa fenomen? Studien syftar till att undersöka vad manliga och kvinnliga fotbollsledare upplever är anledningen till att kvinnor är underrepresenterarede som tränare samt vad de anser den egna föreningen gör för att öka den kvinnliga tränarrepresentationen inom pojk- och herrfotboll. LÄS MER