Sökning: "Fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 953 uppsatser innehållade ordet Fotboll.

 1. 1. Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Villiam Johansson; Andreas Larsson; [2023]
  Nyckelord :excentrisk träning; fotboll; höftadduktorer; ljumskbesvär; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. LÄS MER

 2. 2. Fotboll som maktmedel, den agendasättande kampen ochanklagelser om sportswashing : - en narrativ analys av medierapporteringen inför fotbolls-VM 2022 i Qatar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Ström; Gustav Zetterlund; [2023]
  Nyckelord :Agenda setting; FIFA World cup 2022; Framing; Gatekeeping; Media; Narrative Analysis; Qatar; Sport Journalism; Sportswashing;

  Sammanfattning : Both Qatar and FIFA have been heavily criticised for the bribes and corruption resulting in Qatar obtaining the FIFA World Cup 2022. Over 6500 migrant workers in Qatar are said to have lost their lives during the construction of new arenas, and the media is an essential part for this being acknowledged. LÄS MER

 3. 3. De könsambivalenta fotbollsspelarna i sociala medier : En kvalitativ tematisk innehållsanalys och en semiotisk analys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Hultgren; [2023]
  Nyckelord :representation; gender; social semiotics; football; instagram; representation; genus; socialsemiotik; fotboll; instagram;

  Sammanfattning : Sport coverage is a large part of the traditional media's content, and soccer is the sport that is covered the most. Today, social media offers a new arena where football is monitored, and football clubs now have the opportunity to construct their own coverage. LÄS MER

 4. 4. HERR FOTBOLLS-VM I QATAR 12 ARENOR, 32 NATIONER, 64 MATCHER OCH 6500 LIV - En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Berggren; Amelia Karlsson Alfonzo; Amanda Säll; [2022-02-24]
  Nyckelord :Sport; gestaltningsteori; herr fotbolls-VM 2022; fotboll; mänskliga rättigheter; medier; Qatar; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur herr fotbolls-VM i Qatar 2022 framställs i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Teori: Gestaltningsteori (framing) Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 253 artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten mellan 1 augusti 2018 och 30 november 2021 Resultat: Resultatet i studien visar på att rapporteringen innehåller sportsliga prestationer, korruption och mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. En studie om horisontalstabilisering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Westman; Johanna Eklund; [2022]
  Nyckelord :Horisontalstabilisering; dimensionering; skivverkan;

  Sammanfattning : En byggnad belastas inte enbart av vertikala krafter utan även horisontella krafter. Horisontella krafter uppstår från exempelvis vindlast, jordbävningslast eller vertikala laster som verkar excentriskt. Vid dimensionering av en byggnad är det mycket viktigt att man konstruerar ett stabiliseringssystem som kan ta hand om dessa krafter. LÄS MER