Sökning: "Fotbollsklubbar"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Fotbollsklubbar.

 1. 1. Fotbollsagenter: En hjälpande hand eller stjälpande mellanhänder? : En kvalitativ studie om vad fotbollsagenter egentligen gör och hur de konstruerar legitimitet i en bransch som kantas av kriminalitet och brist på transparens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Georgios Kousis; Erik Reinholdz; [2019]
  Nyckelord :Football agent; Football intermediary; Football Players; Sports directors; Legitimacy; Trust; Categorization over time; Swedish football.; Fotbollsagent; Fotbollsförmedlare; Fotbollsspelare; Sportchefer; Legitimitet; Tillit; Kategorisering över tid; Svensk fotboll.;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att tydliggöra vad svenska fotbollsagenter gör samt redogöra hur legitimitet skapas i en bransch som kantas av kriminalitet och bristfällig transparens. Kvalitativa intervjuer har använts för att besvara de två forskningsfrågorna som lyder: Vad gör fotbollsagenter i Sverige och vad erbjuder de fotbollsspelare och fotbollsklubbar för tjänster? Samt, hur konstruerar fotbollsagenter legitimitet i en bransch med dåligt rykte? Respondenterna till studien är tagna från tre olika yrkesgrupper: tre fotbollsspelare, tre fotbollsagenter och tre sportchefer. LÄS MER

 2. 2. CSR som begrepp inom svensk fotboll : En studie om intressenters inverkan på CSR-arbetet hos allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Olle Eriksson; Adam Garnman; Hemen Mustafa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Värdet av ett matchresultat : En kvantitativ studie om hur matchresultat påverkar börsnoterade fotbollsklubbars aktiepris

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Ramstedt; Lukas Tilk; [2019]
  Nyckelord :finance; football clubs; efficient market hypothesis; behavioral finance; abnormal return; finansiering; fotbollsklubbar; effektiva marknadshypotesen; behavioral finance; abnormal return;

  Sammanfattning : Tidigare studier (Scholtens & Peenstra, 2009) inom detta forskningsområde har påvisat att sportsliga resultat har en inverkan på en börsnoterad fotbollsklubbs aktiepris. Motivet bakom de tidigare studierna var den enorma ekonomiska tillväxt som skett inom fotbollsbranschen. LÄS MER

 4. 4. Granskning av tränares kunskap & beteende i styrketräning för fotbollsspelande ungdomar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filip Cibor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att genom systematiska observationer och kvalitativa intervjuer synliggöra användbarheten av kunskap om styrketräning, samla kunskap om beteende hos fotbollstränare eller fystränare i fotbollsklubbar och synliggöra hur dessa implementeras i praktiken för pojkar och flickor i åldern 16–20. Studiens frågeställningar var: (1) hur stämmer en tränares uppfattning om dennes kunskap överens med dennes agerande i en praktisk situation? (2) hur upplever tränaren att styrketräning kan bidra till utveckling av ungdomars fysiska kvalitéer och hälsa? (3) hur kan skillnader eller likheter i agerande/beteende mellan olika tränare förklaras? Metod: Metoder som användes för att samla in empiri i denna studie var genom observationer och intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vilka sportsliga resultat har ett samband med fotbollsklubbars aktiepris

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Jonas Tewelde; Daniel Yohannes; [2019]
  Nyckelord :Purchasing; Sales; Spectator average; Results; Share Price; Football club; Inköp; Försäljning; Publiksnitt; Resultat; Aktiepris; Fotbollsklubb;

  Sammanfattning : Studien har sitt fokus på börsnoterade fotbollsklubbar i Europa. I studien tillämpas en kvantitativ metod med ett deduktivt angreppsätt vilket ansågs vara lämpligt för denna studie. Hypoteserna är formulerade med stöd från tidigare forskning med teoretiskt förhållningssätt. LÄS MER