Sökning: "Fotbollskulturen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Fotbollskulturen.

 1. 1. Jaget genom laget : En studie av en grupp unga fotbollsspelares kollektiva estetiskalärprocesser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Kaminska Novomestská; [2016]
  Nyckelord :Kollektiva estetiska lärprocesser; Bildskapande; Slöjdskapande; Gruppsammanhållning;

  Sammanfattning : Slöjdämnet är ett av de mest omtyckta ämnena i grundskolan även om nationella utvärderingarvisar att det är ett av de mest individualiserade ämnena. Sprunget ur en praktik starkt prägladav ett kollektiv har jag genom en fallstudie undersökt hur kollektiva estetiska praktikerutanför skolans ramar kan bidra till en ökad förståelse av bild- och slöjdundervisningens kollektivaarbetsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Den svenska fotbollskulturen : En studie om svenska fotbollssupportrar på nätet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Filip Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det råder en stark tillhörighet bland fotbollssupportrar som kopplas samman genom sin kärlek till den gemensamma fotbollsklubben. Det är en stark gemenskap som ibland uttrycks i form av våld mellan rivaliserande klubbars supportrar. LÄS MER

 3. 3. “Hon som sig i leken ger, hon får leken tåla” : - En kvalitativ studie om kvinnliga fotbollssupportrars upplevelser och åsikter till läktarvåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Majmuna Dahir Hassan; Hala Muhammed; [2014]
  Nyckelord :Huliganism; genus; fotbollskultur; socialt problem; kvinnliga fotbollssupportrar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka supporterkulturen inom fotbollen utifrån kvinnliga deltagares upplevelser med fokus på läktarvåldet och fenomenet huliganism. Målet är att peka ut upplevda känslor och lyfta fram kvinnliga fotbollssupportrars åsikter kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Fotbollshuliganismen på svenska fotbollsarenor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Kasper Jönsson; [2012]
  Nyckelord :Fotbollshuliganism; muntlig historia; fotbollskultur; maskulinitetsteori; fotbollsfirma;

  Sammanfattning : Denna undersökning fokuserar på fotbollshuliganismen i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka synen på fotbollshuliganismens förändring och utveckling i Sverige mellan 1990-talet och 2012 samt att jämföra mina informanters berättelser med tidigare forskning inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. Medias rapportering kring den svenska supporterkulturen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jacob Gustafsson; Anna Green; [2009]
  Nyckelord :metaforer; huliganism; supporterkultur; medielogik; stereotypier; nyhetsjournalistken; kvällspressen; klichéer; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Fotbollsvåldet debatteras friskt i medierna och debatten blossar upp med jämna mellanrum när det skett en våldshändelse i samband med fotbollsevenemang och röster hörs från den officiella supporterkulturen om att medias framställningar framställer kulturen som stereotyp och i negativ dager. Denna fallstudie syftar till att åskådliggöra hur mediala strategier styr och påverkar nyhetsjournalistikens utbud. LÄS MER