Sökning: "Fotograf"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Fotograf.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. Arbetsprocess för reklambilder : Hur kan samarbetet mellan beställaren, fotografen och retuschören effektiviseras?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Emilia Arnell; [2020]
  Nyckelord :Client; customer; photographer; photography; retoucher; retouch; work process; workflow.; Arbetsflöde; arbetsprocess; beställare; fotograf; fotografi; retusch; retuschör; riktlinjer.;

  Sammanfattning : De har en gemensam slutdestination men olika stopp på vägen. Så kanprojekt med samarbete mellan beställare, fotograf och retuschör beskrivas.I projekt med flera parter är det inte svårt att förstå att förlängdadeadlines, överskridande av budget, bristande kommunikation och friktionmellan parterna kan förekomma. LÄS MER

 3. 3. Amatörkonstnären som blev fotograf : En studie över Birger G. Sjöbergs liv och verk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Myrne; [2020]
  Nyckelord :Art History; Birger Gabriel Sjöberg; Sweden; Varberg; artist; Photographer; 19thcentury; small town; coast city; analysis; naïve art; local cultural-historical value;

  Sammanfattning : This Bachelor’s Thesis discusses the Swedish artist and photographer Birger Gabriel Sjöberg. He was born in Varberg, Sweden in the year of 1835 and died 40 years later, in the year of 1875. During his short-lived life he accomplished creating both paintings and photographs connected to his hometown. LÄS MER

 4. 4. När passionen blir ett yrke och yrket blir passionen : En kvalitativ studie om upplevelsen av attarbeta med sin passion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Evelina Lind; Hanna Heinemann; [2020]
  Nyckelord :Passion; Motivation; Självledarskap; Work-life balance; Roll; Identitet; Arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka människors upplevelse av att arbeta med sin passion. Vi vill även utforska vad det är som motiverar dessa personer till att lägga ned den tid och kraft som krävs för kunna arbeta med passionen. LÄS MER

 5. 5. Okänd Fotograf : En arkivstudie om den gotländska fotografen Laura Stenmans liv och fotografiska arbete under sekelskiftet 1900.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Gellerstedt; [2019]
  Nyckelord :Photographers; Photography; early photographic pictures; female photographer; women´s history; archival studies; Sweden; Photo studios on Gotland; the twentieth century; foto; fotografi; visitkortsfotografi; arkivstudier; biografi; kvinnohistoria; kvinnliga fotografer; Laura Stenman; Karolina Vilhelmina Laurentina Lundqvist; KJA Gardsten; Gardstedt; Gotland; näringsfrihetsförordningen; 1800-talsfotografi; fotoateljéer på Gotland; Adelsgatan 40; Adelsgatan 32;

  Sammanfattning : In this essay we follow a professional female photographer on the island of Gotland in Sweden around the turn of the twentieth century. The story of Laura Stenman’s life has for a long time been hidden, but through literature- and archival studies, her biographical story was pieced together and revealed during the winter of 2019. LÄS MER