Sökning: "Fotokonfrontationer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Fotokonfrontationer.

 1. 1. Vittneskonfrontationers kvalité : En empirisk studie om polisens genomförande av fotokonfrontationer enligt RPS rapport 2005:2 samt hur dessa bedöms i domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Linnér; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fotokonfrontationer : En analys av Rikspolisstyrelsens riktlinjer och deras genomslag i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Jönsson; [2014]
  Nyckelord :Fotokonfrontationer; Rikspolisstyrelsen; riktlinjer; rekommendationer;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är dels att utvärdera rapporten från 2005 och dels att analysera om dessa riktlinjer efterföljs av polismyndigheterna ute i landet. De två första centrala frågeställningarna i arbetet är om riktlinjerna överensstämmer med psykologisk forskning och om de är tillräckligt tydligt utformade för att den enskilde polisen ska förstå vad som krävs och varför detta krävs. LÄS MER

 3. 3. Sekventiella fotokonfrontationer i ett eller två steg : När fattas flest korrekta beslut?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Moa Lidén; [2013]
  Nyckelord :rättspsykologi; vittneskonfrontation; sekventiella; fotokonfrontation; förundersökning;

  Sammanfattning : Att vittnen får de bästa möjliga förutsättningarna att fatta korrekta beslut vid en konfrontation är betydelsefullt för hela rättsprocessen. Rikspolisstyrelsen rekommenderar sekventiella vittneskonfrontationer där en person visas i taget, men specificerar inte om originalversionen eller tvåstegsproceduren bör användas. LÄS MER