Sökning: "Founders"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet Founders.

 1. 1. VC Investment Decisions: Hunches, Metrics, or Coin Flips?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Xia Hallding; August Källström; [2023-06-30]
  Nyckelord :Venture Capital; investment decisions; metrics;

  Sammanfattning : Venture capitalists (VCs) face a complex decision-making process when selecting startups to invest in. This qualitative single case study aims to highlight the factors VCs take into account and how their decisions vary depending on the investment area and startup stage, where previous research has yielded conflicting conclusions. LÄS MER

 2. 2. Analysis of setups and investment processes within university affiliated venture capitals : A descriptive multi-case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Andreas Schuler; Hannes Rannversson; [2023]
  Nyckelord :Venture Capital; University-affiliated venture capital; Investments;

  Sammanfattning : With the increasing importance of the third mission of universities, namely the commercialisation of science and research, universities have established various mechanisms such as technology transfer offices, business incubators and more. Since many investors tend not to invest in university spin-offs and start-ups due to the risk associated with their early stage, universities have established their own investment units, referred to as university-affiliated venture capital, to provide funding for university spin-offs and start-ups. LÄS MER

 3. 3. "Vill du bli drogfri, byt polare." : En kvalitativ studie om vikten av gemenskap och delaktighet för att bli och förbli drogfri efter behandling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Hansson; [2023]
  Nyckelord :Gemenskap; delaktighet; inflytande; medverkande;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how the staff members in the organization and supported living housing VågaVa experienced their time after they had gone through their own treatment for substance abuse. The focus was finding out how they were affected by the sense of companionship, community and participation and if their personal experiences from this was that it helped them remain free from their substance using disease. LÄS MER

 4. 4. Problematiken med att prissätta skyddsvärda träd : en kritisk granskning av två monetära värderingsverktyg för träd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olivia Bjurström; Emil Seipel; [2023]
  Nyckelord :urbana träd; biologisk mångfald; särskilt skyddsvärda träd; naturskyddsvärden; monetär värdering; monetärt värde; instrumentellt värde; strukturellt värde; kvantifieringskritik;

  Sammanfattning : I takt med att skyddsvärda träd i städer minskar har flera värderingsverktyg skapats för att skydda dessa genom att ge träd ett ekonomiskt värde. Många av dessa har fått kritik för att inte spegla trädens fulla värde. LÄS MER

 5. 5. Det handlar inte om pengarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Enesa Malagic; Anna Liljedahl; Rosanna Sköldin; [2023]
  Nyckelord :Startup; Motivation; Neo-normative control; Autonomy; Job security; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: It’s not about the money - A qualitative study about motivation within startups Seminar date: June 2nd, 2023 Course: FEKH49 - Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐ cr) Authors: Anna Liljedahl, Enesa Malagic & Rosanna Sköldin Supervisor: Olof Hallonsten Keywords: Startups, motivation, neo-normative control, autonomy, job security Research question: What motivates employees in innovative startups and how do they mobilize their motivation? Purpose of study: The purpose of this study is to examine what motivates employees in Swedish highly innovative startups and how this can be mobilized. Methodology: In order to answer the research question, a qualitative approach has been adapted along with semi-structured interviews of eight employees within startups. LÄS MER