Sökning: "Fourier transform infrared FTIR spectroscopy"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Fourier transform infrared FTIR spectroscopy.

 1. 1. Microplastics in the Gulf of Bothnia, SwedenA comparison between Österfjärden and Örefjärden.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emma Overgaard; [2021]
  Nyckelord :IR; Microplastic; pollution; polymer composition; surface water; visual characterization;

  Sammanfattning : Microplastics are emerging pollutants in the marine environment, including a range of polymers modified by varying quantities of additives and sorbed pollutants, differing in size, colour, and shape. This study focuses on characterization and quantification through visual characterization of microplastics >300 μm in surface water and at 5-meter depth in the Gulf of Bothnia. LÄS MER

 2. 2. Development Of Bio-Based Thermosetting Resins

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Snehaben Gaurangkumar Mistry; [2021]
  Nyckelord :Bio-based polymer; Resin; lactide; lactone; isosorbide; butanediol; polymerisation; characterisation; FTIR; NMR; TGA; DMA;

  Sammanfattning : Thermoset polymers are widely used polymers in the world, but Increase in global plastic pollution and lack of fossil fuel stimulates intense research towards environmentally sustainable materials. Bio-based unsaturated polyesters (UPs) would be an excellent solution to replace oil-based synthetic polyesters. LÄS MER

 3. 3. Produktion av polyhydroxialkanoater (PHA) med Bacillus megaterium

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shahdokht Arab Goueini; [2021]
  Nyckelord :Bacillus megaterium; biopolymerer; polyhydroxialkanoater; polyhydroxibutyrat;

  Sammanfattning : Plastproduktionen och användningen av plast ökar varje år i hela världen och detta är ett av världens största problem. Plaster är ett svårnedbrytbart ämne och processen kan ta hundratals år. Detta leder i sin tur till att plastackumuleringen orsakar skadlig påverkan på klimat, miljö och människor. LÄS MER

 4. 4. Dispersed bio-based binders as drop-in solution for non-woven industry

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Emma Ingo; [2021]
  Nyckelord :Dispersion; Modified Biopolymers; Non-Woven; Binders; Green Chemistry; Dispersion; Modifierade Biopolymerer; Non-Woven; Bindemedel; Grön Kemi;

  Sammanfattning : Sammanfattning på svenska: Målet med projektet var att utveckla ett system av disperserade bindemedel för non-wovenindustrin som inte förutsätter omfattande förändringar i befintliga processer. Bindemedlet ska vara biobaserat, bionedbrytbart och endast bestå av byggstenar som är matkontaktsgodkända av FDA och BFR. LÄS MER

 5. 5. Structural modifications of polyester fibres induced by thermal and chemical treatments to obtain high-performance fibres

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Kartikeya Sharma; [2021]
  Nyckelord :PET fibres; P3HB fibres; Radial gradient; Chemical modification; Thermal annealing; High-performance fibres; PET-fibrer; P3HB-fibrer; Radiell lutning; Kemisk modifiering; termisk glödgning; högpresterande fibrer;

  Sammanfattning : Del A: Polyetylentereftalat fibrer I detta arbete presenteras olika metoder för att framställa monofilament av polyetylentereftalat (PET) (diameter: 30-50 µm) med en radiell gradient. Nyutvecklad Raman-spektroskopiteknik har använts för att kartlägga dessa inducerade radiella gradienter i t.ex. kristallinitet. LÄS MER