Sökning: "Fournier"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Fournier.

 1. 1. Reinforcement Learning for the Optimization of Explicit Runge-Kutta Method Parameters

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten); Lunds universitet/Matematikcentrum

  Författare :Mélanie Fournier; [2023]
  Nyckelord :reinforcement learning; numerical analysis; Runge-Kutta; policy gradient; REINFORCE; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Reinforcement learning is one of the three main paradigms in machine learning, which is increasingly used as a method to approach scientific problems. In this thesis, we introduce and use reinforcement learning to find the optimal parameters of a numerical solver. LÄS MER

 2. 2. Obemannade butiker: Konsumenters inställning med fokus på teknologiska paradoxer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Zyka; Adam Olmårs; [2023]
  Nyckelord :Inställningar; Paradox; Obemannad butik; Technology Acceptance Model; Tehcnology Paradoxes; Technology Readiness;

  Sammanfattning : I takt med att samhället har digitaliserats har detaljhandeln utsatts för betydande förändring. I Sverige har de obemannade butikerna ökat och spås bli fler framöver. Framväxten av tekniker som digitala betalnings- och identifieringsmetoder ligger till grund för detta. LÄS MER

 3. 3. Thermochemistry modelling applied to activated sludge process: Feasibility assessment

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Maylis Fournier; [2022]
  Nyckelord :activated sludge; modelling; thermodynamics; microbial growth; aktivt slam; modellering; termodynamik; mikrobiell tillväxt;

  Sammanfattning : Aktivt slam är en biologisk process som används i stor utsträckning för rening av avloppsvatten, där bakterier som odlas under luftiga förhållanden avlägsnar organiska ämnen och näringsämnen från förorenat vatten. För industriell verksamhet modelleras denna process för att representera och förutsäga biologiska fenomen. LÄS MER

 4. 4. Object categorisation in French-Swedish early simultaneous bilinguals. : ARE GENDER EFFECTS MODULATED BY GRAMMAR OR CULTURE?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Marie Fournier; [2022]
  Nyckelord :Linguistic relativity; Grammatical gender; French; Swedish; Cultural gender effect;

  Sammanfattning : If most scholars tend to agree that the native language of a speaker does influence the way they will understand the reality around them, the question becomes ambiguous when it comes to bilingual speakers’ cognition. How is their reality affected by the combination of their languages? This study aimed at exploring this question under the angle of grammatical gender. LÄS MER

 5. 5. Object categorisation in French-Swedish early bilinguals : Are gender effects modulated by grammar or culture?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Marie Fournier; [2022]
  Nyckelord :Linguistic relativity; Grammatical gender; French; Swedish; Cultural gender effect;

  Sammanfattning : If most scholars tend to agree that the native language of a speaker does influence the way they will understand the reality around them, the question becomes ambiguous when it comes to bilingual speakers’ cognition. How is their reality affected by the combination of their languages? This study aimed at exploring this question under the angle of grammatical gender. LÄS MER