Sökning: "Fourth Age"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Fourth Age.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. A European solution for Text and Data Mining in the development of creative Artificial Intelligence : With a specific focus on articles 3 and 4 of the Digital Signel Market Directive

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Christensen; [2021]
  Nyckelord :Copyright; Related Rights; Sui generis database right; Digital Single Market Directive; Text and Data Mining; Exceptions and Limitations; Artificial Intelligence.;

  Sammanfattning : In today’s data-driven society, also called the Fourth Industrial Revolution, Text and Data Mining (TDM) has become an essential tool in managing the booming Big Data in its different sizes and forms. It is also an inherent part of AI research using machine learning, where these techniques highly depend on datasets derived from TDM to self-learn and to make autonomous decisions. LÄS MER

 3. 3. Från dröm till verklighet : En kvantitativ studie kring en ishockeyspelares chanser att nå elitnivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Viktor Bergman; [2020]
  Nyckelord :Club; Environment; Ice Hockey; Relative Age Effect; Selection; TV-pucken; Ishockey; Förening; Miljö; Relative Age Effect; Selektering; TV-pucken;

  Sammanfattning : Ice hockey is one of the most popular sports in Sweden. Despite its small population, Sweden is one of the most successful ice hockey nations in the world. LÄS MER

 4. 4. Äldres upplevelser av vården efter en höftfraktur : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Alexandersson; Ellen Bergman; [2020]
  Nyckelord :Depression; Fracture; Quality of life; Rehabilitation; Recovery; Depression; Fraktur; Livskvalité; Rehabilitering; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund – Höftfrakturer är ett globalt problem och förekomsten av höftfraktur ökar med stigande ålder. Den största riskfaktorn för höftfraktur är fall i kombination med osteroporos. Patienter med höftfraktur kräver mycket vårdresurser och har en lång återhämtningsprocess. LÄS MER

 5. 5. Den fertila kvinnans upplevelse av att leva med urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Aida Fejzovic; Tove Hagman Clase; [2020]
  Nyckelord :acceptans; erfarenhet; livskvalitet; skam; tabu; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens (UI) är ett ofrivilligt urinläckage som var fjärde kvinna drabbas av under sin livstid. Många lider av UI i tysthet då tillståndet anses privat och tabubelagt. LÄS MER