Sökning: "Fowsia Mohamed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fowsia Mohamed.

  1. 1. Patientens upplevelse av att leva med afasi : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Fowsia Mohamed; Emina Mujak; [2018]
    Nyckelord :afasi; stroke; kommunikation; patienterfarenheter; sociala relationer; välbefinnande; nytt liv; hopp;

    Sammanfattning : Afasi är en komplikation som kan drabba en människa efter insjuknande med stroke. Afasi innebär en bristande förmåga att använda sig av språket vilket är en följd av en hjärnskada. Kommunikationssvårigheter påverkar individens livsvärld vilket medför en känslomässig kamp för den drabbade. LÄS MER