Sökning: "Främre korsband"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Främre korsband.

 1. 1. Fotledskinematik vid enbenslängdhopp efter främre korsbandsskada : En jämförelse med knäfriska kontroller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Jakob Geholm; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; Ankle; Kinematics; Rehabilitation; Movementanalysis; Return to sports; Främre korsband; Fotled; Kinematik; Rehabilitering; Rörelseanalys; Återgång till sport;

  Sammanfattning : IntroduktionFrämre korsbandsskador (ACL-skador) leder till nedsatt knäfunktion och är en stor bidragande orsak till att de ACL-skadade slutar med sin idrott. Detta kan delvis förklaras av nya rörelsestrategiser som används för att minska belastning på den skadade knäleden. LÄS MER

 2. 2. Förändrade rörelsestrategier hos främre korsbandsskadade individer : En kinematisk analys av Unanticipated diagonal hop

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Lucas Lund; Jesper Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Främre korsband; Kinematik; Rörelsestrategier; Enbenshopp; Rörelseanalys;

  Sammanfattning : Introduktion En främre korsbandsskada (ACL-skada) är en allvarlig knäskada som drabbar många idrottare varje år. Den leder ofta till långa rehabiliteringar och försämrad funktion i knät. Även förändrade rörelsestrategier förekommer. LÄS MER

 3. 3. Tätare spelschema på grund av pandemin Corona säsong 2020 –ökar det risken för korsbandsskor hos kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå? : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Damallsvenskan; enkätstudie; fotbollsspelare; främre korsband; fysioterapeut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnliga fotbollsspelare löper större risk för att råka ut för främre korsbandsskador än män. Vad orsaken till detta är vet man inte bestämt men kan vara anledningar som exempelvis anatomiska, biomekaniska och hormonella orsaker. LÄS MER

 4. 4. Knäfunktion efter ACL-rekonstruktion : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Katarina Carlsson; Malin Önsten; [2017]
  Nyckelord :ACL-rekonstruktion; behandling; främre korsband; fysioterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns en outtalad självklarhet att operation skulle vara en överlägsenbehandlingsmetod jämfört med enbart rehabilitering vid korsbandsskador. Det senaste årethar dock en långtidsuppföljning av Frobell et al(2015) visat att operation vid främrekorsbandsskada inte gav ett överlägset rehabiliteringsresultat jämfört med konservativbehandling. LÄS MER

 5. 5. Test-återtest reliabilitet samt jämförelse av knäfunktion vid ett nytt standardiserat sidohoppstest mellan kvinnliga elitinnebandyspelare och kontrollgrupp : Tillämpning inom rehabilitering för främre korsbandsskada

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Conny Nymark; [2016]
  Nyckelord :reliabilitet; Tid till stabilisering; kinematik; främre korsband; knä;

  Sammanfattning : Introduktion: Det är många som efter en främre korsbandsskada inte klarar av att återgå till sin idrott, trots godkända resultat i olika funktionstester som används. Nya och mer krävande tester med sidostress som utvärderar rörelsekvalité och knästabilitet är eftersökta och behöver utformas, för att vidare undersöka om den skadade har tillräckligt bra knäfunktion för återgång till idrott. LÄS MER