Sökning: "Frågetyper"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Frågetyper.

 1. 1. Interaktion och frågetyper i gymnasiesärskolans klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Dahlström; Mats Larsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktion; kommunikation; specialpedagogik; särskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka frågor som ställs i undervisningen i några klassrum i gymnasiesärskolan. Målsättningen var att se närmare på interaktionsprocesser mellan lärare och elever i några klassrum i gymnasiesärskolan. Vi fokuserade på vilka frågetyper som ställs i särskolans klassrum. LÄS MER

 2. 2. Lyfts frågorna i lyftet? : En studie i hur Skolverket modellerar frågor i Matematiklyftet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jimmy Andersson; Mikael Andersson; [2019]
  Nyckelord :Frågor; Frågetyper; Matematiklyftet;

  Sammanfattning : Tidigare studier av matematik visar att lärare ofta ställer frågor som eftersöker korta svar.Detta gör att det saknas frågor som fokuserar på att eleverna resonerar, analyserar ochkommunicerar. Dessa typer av frågor bidrar till att nå en större matematisk utveckling föreleverna. LÄS MER

 3. 3. Hur frågor i undervisning påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Adner; Mats Sahli; [2019]
  Nyckelord :frågor; klassrumsdiskurs; kognitiv; språkutveckling; teknik; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka användandet av frågor i grundskolans undervisning och hur olika typer av frågor påverkar elevers språkutveckling. Undersökningen omfattar observationer av ca 200 elever i tre grundskolor, årskurserna 7 till 9 i ämnet teknik under sammanlagt nio lektionstimmar, samt intervjuer av tre lärare. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning i matematik på lågstadiet. : Lärarens roll och frågor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anette L Eriksson; [2019]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; frågetyper; lärarens roll;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare i år 1–3 planerade och genomförde en problemlösningslektion samt få en uppfattning om vilka olika frågetyper som användes under lektionen. Hur förberedde läraren lektionen och vilken roll ansåg läraren att den hade, vilket belystes utifrån det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Vad frågar du efter? : En studie om hur tydligt förmågorna i the big five efterfrågas inom olika examinationsformer på olika program i kursen   religionskunskap 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Teodor Larsson; Carin Stegå; [2019]
  Nyckelord :Examination; abilities; thinking skills; the big five; exam construction; religionskunskap 1; type of questions; Examinationer; förmågor; The big five; provkonstruktion; Religionskunskap 1; frågetyper;

  Sammanfattning : This essay is about how thinking skills are requested in examinations in the course religion 1 in Swedish upper secondary schools. To investigate this an analysis template has been created which is constructed from Göran Svanelids theory the big five, who explains which abilities the Swedish curriculum demands. LÄS MER