Sökning: "Frånval"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Frånval.

  1. 1. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
    Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

    Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER