Sökning: "Fröken Julie"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Fröken Julie.

 1. 1. Kön, klass och känslor i Fröken Julie och Fru Marianne : "Tankar om jämlikhet fick inte finnas!!!"

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Maria Paulander Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sex; gender; power structure; stereotype; gender contract; categorical pair; literary reception; Benedictsson; Strindberg.; Kön; genus; maktstruktur; stereotyp; genuskontrakt; kategoriella par; litteraturreception; Benedictsson; Strindberg.;

  Sammanfattning : Denna studie berör intersektionalitet, genus och litteraturreception. Jag ville ta reda på om 2010-talets elever urskiljer och reflekterar kring de köns- och maktstereotyper som finns i svensk 1880-talslitteratur. Undersökning ägde rum i en i åk 9 under tre lektioner. LÄS MER

 2. 2. Den "modärna" kvinnan : En intersektionell läsning av Anne Charlotte Lefflers novell "Aurore Bunge"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Alexandra Ruuska; [2015]
  Nyckelord :Anne Charlotte Leffler; “Aurore Bunge”; August Strindberg; Miss Julie; gender; class; intersectionality; Anne Charlotte Leffler; “Aurore Bunge”; August Strindberg; Fröken Julie; kön; klass; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Mannen säger det han vet; kvinnan säger det som behagar" : En studie av manligt och kvinnligt språk i Strindbergs sorgespel Fröken Julie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Erika Dahlgren; [2014]
  Nyckelord :Fröken Julie; samtalsanalys; stilanalys; manligt och kvinnligt; talutrymme; känslosamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka språkliga drag som kan tillskrivas manliga respektive kvinnliga rollfigurer i August Strindbergs drama Fröken Julie. Vidare är syftet att undersöka om det finns några skillnader vad gäller talutrymme och känslosamhet mellan kvinnor och män i dramadialogen. LÄS MER

 4. 4. Får Fröken Julie bryta på polska? : En sociolingvistisk studie om etnisk mångfald och utländsk brytning på svenska institutionsscener

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie-Chantal LONG; [2011]
  Nyckelord :utländsk brytning; skådespelare; etnicitet; identitet; mångfald; teater; tolerans;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Strindbergsbilden idag : En analys av åtta litteraturhistorier för gymnasiet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Ringdahl; [2010]
  Nyckelord :strindbergsbilden; läromedelsanalys; gymnasiet; litteraturhistorier;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to analyze the image of Strindberg in today's upper secondary school. How is the author portrayed in the textbooks and teaching aids, and which parts of the authorship does the textbook and teaching aids authors choose to focus on?  This work has been implemented in the form of a textbook and teaching aids survey where eight textbooks for the upper secondary school from 1989 to 2008 has been analyzed with focus on the sections that consider Strindberg and his authorships. LÄS MER