Sökning: "Fröling"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Fröling.

 1. 1. Den (o)önskade marknadsföringen : Vill konsumenten ha en relation?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linda Fröling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport utgår från enkätbaserad studie gjord ur konsumentperspektiv där respondenterna utgörs av konsumenter som är medlemmar i minst en kundklubb. Enkäten har med marknadsdrivet synsätt visat vad konsumenterna subjektivt anser fungerar samt ej fungerar avseende reklamutskick från vederbörandes kundklubb. LÄS MER

 2. 2. XSim 2.0 - A new framework to control and present external simulators

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Fröling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main goal of this project is to evaluate and demonstrate the feasibility of a new framework to be used to design and control external simulators at SAAB AB. The project explore the possibility of developing a web-based framework in a secure environment, based on Docker technology and modern application frameworks. LÄS MER

 3. 3. Developing a User-CenteredInformation Radiator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Douglas Fröling; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The popularity of agile software development has grown rapidly over last decades as aresult of today's much volatile development processes with always changingconditions and requirements. Transitioning development teams and wholecorporations into this agile mindset is however most often a difficult undertaking. LÄS MER

 4. 4. Förtätning av villaområden : ett gestaltningsförslag för förtätning längs Norbyvägen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ella Fröling; [2018]
  Nyckelord :förtätning; villaområde; social hållbarhet; segregation; bostadsbrist; Norby; Uppsala;

  Sammanfattning : Två problem i de större städerna i Sverige idag är boendesegregation och bostadsbrist. Människor med olika socioekonomisk bakgrund bor åtskilda från varandra vilket medför problem som fördomar och minskad tolerans. Det skapar även orättvisa eftersom alla inte får samma förutsättningar och tillgångar i stadsrummet. LÄS MER

 5. 5. Uppdragstaktik – mer än att bara ta initiativ : En metateoretisk analys av begreppet uppdragstaktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Rebecca Fröling; [2017]
  Nyckelord :Uppdragstaktik; Mission Command; John Gerring; Good Concepts; Metateoretisk analys;

  Sammanfattning : Mission command is one of the most common styles of command and control in modern armies, and much has been written about it. However, the theories have taken different turns and developed into different understandings of mission command. LÄS MER