Sökning: "Fragmentation"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade ordet Fragmentation.

 1. 1. Demokratisering i Mongoliet : En teorikonsumerande fallstudie, demokratisering genom de nationella förklaringsfaktorerna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :John Truong; [2020]
  Nyckelord :Democratization; Democracy; Transition; Civil society; Authoritarian fragmentation; Mongolia; Demokratisering; Demokrati; transition; Civilsamhället; auktoritär förändring; Mongoliet;

  Sammanfattning : In a world where authoritarian states are taking a bigger place in the global arena, it’s important to learn from democracies and how a strong democracy can be upheld. The objective of this essay is to explain how Mongolia, a country with two giant authoritarian geographical neighbors in China and Russia still upholds a strong consolidated democracy. LÄS MER

 2. 2. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 3. 3. UNITED BY FAITH, DIVIDED BY …? A comparative content analysis on the splintering of the Islamic Terrorism Movement

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Lidqvist; [2019-12-06]
  Nyckelord :al-Qaeda; Islamic State; Hamas; Terrorism; Militant Islamism; Fragmentation; Content Analysis;

  Sammanfattning : Through a qualitative comparative content analysis, this thesis sets out to describe currentsplintering within the Islamist terrorist movement – a noteworthy change given previous intergroup tolerance. The comparison is made between al-Qaeda, Islamic State, and Hamas. LÄS MER

 4. 4. Local Government Fragmentation and Debt Development in Swedish Municipalities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Björkman; Gustav Helgesson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sweden; Municipalities; Local Government Fragmentation; Municipal Debt; Cross-ideological Government;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. The systematic use of sexual violence in genocide : Understanding why women are being targeted using the cases of Rwanda and the former Yugoslavia

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Viktoria Nicolaisen; [2019]
  Nyckelord :genocide; sexual violence; feminism; intersectionality; tactical rape; Rwanda; former Yugoslavia;

  Sammanfattning : When describing sexual violence as a ’weapon of war’ or as systematic in the setting of a conflict, many times there is no distinction between how it is used during different types of conflicts. Moreover, they are often discussed as either a crime against the ”enemy” or a crime against women. LÄS MER