Sökning: "Frail elderly"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Frail elderly.

 1. 1. Att bygga broar kan skapa trygghet : Sjuksköterskans arbete med sköra patienter i Mobila Närsjukvårdsteam

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Arnoldsson; Eva-Karin Elkjaer; [2020]
  Nyckelord :registered nurse; competence; frail older patients; mobile local healthcare teams; advanced home care; follow-up at home; team collaboration; avoidable re-admissions; care organization; sjuksköterskans kompetens; sköra äldre patienter; mobila närsjukvårdsteam; avancerad vård i hemmet; snabb uppföljning i hemmet; samverkan i team; onödiga återinläggningar; vårdens organisation;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer ökar i Sverige och världen vilket innebär att efterfrågan av vård ökar, men all vård behöver inte ske på sjukhus. Insatser som kan förhindra undvikbar slutenvård bör vara viktiga att arbeta fram dels ur ett hållbarhetsperspektiv, men även viktigt för att minska den påfrestning, förvirring och försämrad hälsostatus en sjukhusvistelse kan innebära för den äldre sköra patienten. LÄS MER

 2. 2. Användbarheten av bedömningsinstrument för att identifiera sköra äldre på en akutmottagning : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Grahn; Jennifer Winther; [2020]
  Nyckelord :emergency department; frail older; literature review; nurse; patient safety; akutmottagning; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; sköra äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sköra äldre definieras som en äldre person med ökad sårbarhet och därmed förhöjd risk att utsättas för vårdskador i hälso- och sjukvården. Det är viktigt att känna till begreppet skörhet och att kunna identifiera skörhet hos äldre personer för att ge den äldre patienten en patientsäker vård samt minska risk för vårdskada. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad av äldre patienter med akut förvirringstillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andén; Jenny Nyström; [2019]
  Nyckelord :Nursing; confusion; methods; aged; hospital; Omvårdnad; konfusion; omhändertagande; äldre; sjukhus;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Akut förvirringstillstånd är ett vanligt neuropsykiatriskt tillstånd som främst drabbar sköra, äldre människor. När akut förvirringstillstånd väl har uppstått finns det få behandlingar tillgängliga för att minska duration och allvarlighetsgrad. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation med sköra äldre personer : Ur ett distriktssköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Susanne Henriksson; Anna Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Approach; communication; elderly; municipal health care; person-centred care; Förhållningssätt; kommunal hälso-och sjukvård; kommunikation; personcentrerad vård äldre;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Antalet sköra äldre personer kommer att öka i hela världen. I Sverige kommer antalet äldre personer över 80 år stiga från cirka 500 000 år 2014 till 800 000 år 2030. Genom en ökad medellivslängd ökar behovet av kommunal hälso- och sjukvård. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Nutrition on the Frail Elderly - A Literature Study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eleanor Romell; Kevin Broxe; [2019]
  Nyckelord :frailty; prevention; nutrition; protein; intervention; nutritional status; skörhet; prevention; nutrition; protein; intervention; nutritionsstatus;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The population of elderly people is an expanding group with an average life expectancy far exceeding that of only several decades ago. This increased number of older adults is a direct result of improved medical improvements, but it has also created a group vulnerable to the decline of bodily functions, diminished physical strength and poor quality of life. LÄS MER