Sökning: "Frakturläkning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Frakturläkning.

 1. 1. A retrospective study of postoperative complications after fracture repair in dogs and cats, with focus on fractures in the radius and ulna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Yusi Fang; [2018]
  Nyckelord :fractures; surgery; complications; radius ulna;

  Sammanfattning : Orthopaedic surgeries, including fracture surgeries, are performed on a routine basis at large hospitals in Sweden. Complications after surgeries are inevitable but can probably be reduced by the understanding of potential complications that can arise and risk factors behind them. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad för äldre personer med misstänkt höftfraktur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Esther Agemo Bjelk; Jimmy Noor; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Höftfraktur bland äldre leder oftast till ett ökat omvårdnadsbehov. Om dessa patienter inte snabbt får hjälp uppstår följande problem; svår smärta, förvirring, infektion, trycksår, längre sjukhusvistelse, längre kirurgisk behandling och frakturläkning. Detta i sin tur utgör en ökad belastning på hälsovårdens resurser. LÄS MER

 3. 3. Cissus Quadrangularis Linn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Abtin Mojarrady; [2010]
  Nyckelord :Cissus Quadrangularis Linn; Magsår; Ledproblem; Viktminskning; Frakturläkning; Analgesi; Antiinflammatorisk; Naturläkemedel; Kramphämmande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Local release of lithium from sol-gel coated orthopaedic screws : an in vitro and in vivo study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Noomi Altgärde; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  In orthopaedic practice, fractures are usually stabilised with metal screws or rods. This is done in order to keep the fracture parts in place during the rather slow healing process. The healing time can potentially be reduced by local- or systemic treatment with different bone promoting drugs. LÄS MER