Sökning: "Frame Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 1841 uppsatser innehållade orden Frame Analysis.

 1. 1. Climate on the Horizon?: Gothenburg dockworkers’ framings of their political horizon regarding climate change

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jakob Gometz; [2022-01-18]
  Nyckelord :Labour Environmentalism; Critical Materialism; Frame Analysis; Critical Theory; Ecological Marxism; Environmental Labour Studies;

  Sammanfattning : The climate is rapidly warming, and this has triggered a global trend in mobilisation against climate change. Due to workers’ unique position within the capitalist mode of production the interest in the potential for labour mobilisation against climate change is growing. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i hem- och konsumentkunskap : Upplevelser av undervisningen bland elever med födoämnesöverkänslighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Lina Norberg; [2022]
  Nyckelord :Födoämnesöverkäsnlighet; inkludering; hem- och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background There are both psychosocial and physical aspects that strengthen thefeeling of exclusion for students with food hypersensitivity, which in turn can affectlearning negatively. Students have the right to receive the support they need in school todevelop knowledge, regardless of needs and conditions. LÄS MER

 3. 3. Den bortdelegerade makten : En kvalitativ innehållsanalys av Utbildningsnämnden i Uppsala kommuns delegationsordningar efter 1990-talets kommunaliseringar fram till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Sundmark; [2022]
  Nyckelord :delegation; decision making; governance; New public management; Delegation; beslutsfattande; maktfördelning; styrning; New public management;

  Sammanfattning : Den här studien har studerat styrning och maktfördelning inom ramen för delegationsordningarna i Utbildningsnämnden i Uppsala kommun. Genom att studera vem som äger rätt att fatta vilket beslut samt var i hierarkin det sker försöker studien ta reda på om det skett några förändringar över tiden 1991-2021. LÄS MER

 4. 4. Begränsad nyhetsrapportering i en obegränsad verklighet : En studie av svenska tidningars skildringar av Kataloniens självständighetsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Melker Frölén Åström; [2022]
  Nyckelord :Framing theory; gestaltningsteori; gestaltning; mediers makt; Katalonien; Spanien; självständighet; tidningsartiklar; nyhetsrapportering; politik;

  Sammanfattning : In October 2017, the Spanish region Catalonia held a referendum vote on independence, but was not able to declare independence because of a strong opposition from the central government in Madrid. For the news media there are different ways to describe an event like this and these ways might have different outcomes on those who take part of the news. LÄS MER

 5. 5. Attitude and orbit control analysis of a solar sail spacecraft for Space sunshade missions in the vicinity of the sub-Lagrange 1 point

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

  Författare :Benjamin Jouanneau; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master thesis report contains a complete attitude and orbit control analysis for solar sail spacecraft in the Circular-Restricted-3-Body-Reference frame. The overall goal of the project is to drive one solar sail from the edge of the Earth Sphere of Influence to a vicinity of the sub-Lagrange1 point. LÄS MER