Sökning: "Framework Decision on the European arrest warrant"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Framework Decision on the European arrest warrant.

 1. 1. Mutual trust and the Rule of law - A study of the effect of the procedures under Article 7 TEU on the legal preconditions for the future application of the Framework Decision on the European arrest warrant

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Gunnerek; [2019-08-09]
  Nyckelord :Article 7 TEU; Framework Decision on the European arrest warrant; Rule of law; fundamental values; Article 2 TEU; mutual trust; mutual recognition;

  Sammanfattning : For the first time in the history of the European Union (EU), proceedings under Article 7(1) Treaty on the European Union (TEU) have been initiated, inviting the Council to determine the existence of a risk of violations of fundamental values enshrined in Article 2 TEU in Poland and Hungary. Even if such decisions would only have the function of a preventative measure with no sanctions, judgments from the Court of Justice indicate that national courts have shown doubts whether to execute requests for surrenders under the Framework Decision on the European arrest warrant (FD-EAW) to Member States criticised under Article 7(1) TEU. LÄS MER

 2. 2. Dubbel straffbarhet – ett krav för legalitet? - Om avskaffande av kravet på dubbel straffbarhet för listbrotten i den europeiska arresteringsordern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Vallmark; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan den 1:e januari 2004 används förfarandet med arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna i EU istället för det tidigare systemet med utlämning. Den europeiska arresteringsordern infördes som ett effektivare förfarande i kampen mot den ökande gränsöverskridande brottsligheten, en effektivisering som kan anses ha påverkat EU-medborgarnas rättssäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Effektiv brottsbekämpning till varje pris? En studie av iakttagandet av proportionalitetsprincipen vid utfärdanden av europeiska arresteringsorder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Neandhers; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt rättsstatsideologin ska den enskilde individen tillförsäkras rättssäkerhet. Det innebär att individen ska skyddas mot övergrepp från statens, eller överhetens, sida genom att staten ålägger sig själv vissa restriktioner i maktutövandet. LÄS MER

 4. 4. Överlämnande på grund av brott- den europeiska och den nordiska arresteringsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristin Liatsou; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; arresteringsorder; överlämnande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utlämningsinstitutet är en viktig del av det internationella straffrättsliga samarbetet. Syftet är att genom gemensamma insatser få till stånd lagföring av en brottsmisstänkt person, eller möjliggöra att ett redan utdömt straff kan verkställas. LÄS MER

 5. 5. Free Movement of Judicial Decisions. Application of the Principle of Mutual Recognition on the European Arrest Warrant

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Fransson; [2006]
  Nyckelord :European Affairs; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis touches upon the principle of mutual recognition and the conditions for its application on the Framework decision on the European arrest warrant. Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member , OJ L 190, 18/07/2002, P 001-0020. LÄS MER