Sökning: "Framgångsrika skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Framgångsrika skolor.

 1. 1. Framgångsrika faktorer i mötet med elever som är i svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Theander Lindskog; Monika Majewska Mroczkowska; [2019]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; lärarens roll; lärarens teoretiska bas; lärarkompetens; lärmiljö; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att presentera resultat som forskning har visat som framgångsrika i mötet med elever i lässvårigheter. Genom en sökprocess i olika databaser har vi granskat ett flertal artiklar, med relevans inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Hjälp! Jag förstår inte. : Hur skolor arbetar med SUM-elever på organisations- och gruppnivå.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Frida Thelenius; Hanna Bäckman; [2019]
  Nyckelord :specialundervisning; matematiksvårigheter; arbetssätt; inkludering; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, organiserar och genomför undervisning för att SUM-elever ska nå målen utifrån kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3. Studien presenterar tidigare forskning inom området specialpedagogik tillsammans med exempel på framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder i mötet med elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Om speciallärarrollen inom matematikutveckling - med fokus på undervisa, utreda och utveckla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Wåhlander; Jessica Feinberg; [2019]
  Nyckelord :Inkluderande undervisning; Intensivundervisning; lärmiljö; utveckla; utreda;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Feinberg, Jessica och Wåhlander, Annica (2019). Om speciallärarollen inom matematikutveckling – med fokus på undervisa, utreda och utveckla. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Fysisk kommunikationsstödjande inlärningsmiljö för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Sander; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; språklig sårbarhet; språkliga svårigheter; klassrumsmiljö; kommunikationsstödjande inlärningsmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sander, Emelie (2018). Kommunikationsstödjande inlärningsmiljö för elever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Projekt främja närvaro - ett skolutvecklingsarbete i tanke och handling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petersen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Petersen, Anna (2018). Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER