Sökning: "Framing theory"

Visar resultat 1 - 5 av 737 uppsatser innehållade orden Framing theory.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. FRAMING FRANCE IN SWEDISH MEDIA - A quantitative content analysis of France’s nation image as a cooperation partner in Swedish newspapers over the course of Brexit

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sally Andersson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Nation image; projected media image; Cooperation; Framing theory; France; Sweden; Swedish media; Swedish newspapers;

  Sammanfattning : Aim: To investigate how the Swedish media contributes to France’s country image as a cooperation partner for Sweden and how this might have changed during the progress of Brexit. Theory: Framing theory Method: Quantitative content analysis Material: 437 articles sampled from Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, and Expressen Result: The image of France as a cooperation partner demonstrated an increase in positive frames and decrease in negative frames in the portrayal of the Franco-Swedish relationship during the progress of Brexit. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 4. 4. What’s harm got to do with it? The framing of accountability and harm in the EU Artificial Intelligence Act Proposal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Yasmin Omar; [2022]
  Nyckelord :artificial intelligence; European Union; regulation; accountability; harm; critical discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The European Union released an Artificial Intelligence (AI) regulation proposal in April 2021 aimed at laying down harmonised rules for AI circulating the Union market. The purpose of this study is to critically examine how accountability and individual, collective, and social harm was approached and framed by the proposal. LÄS MER

 5. 5. Skjutvapenvåldet – Är Sverige i kris och vem hålls ansvarig? : Det politiska spelet i debatten om skjutningarna och dödsskjutningarna inom gängkriminella miljöer mellan regeringen och oppositionen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mikaela Jacoub; [2022]
  Nyckelord :Sweden; firearm-related violence; criminal gangs; framing; framing contests; crisis; accountability; crisis exploitation;

  Sammanfattning : In Sweden, there is an intense and politicized debate about the phenomenon of firearm-related violence by criminal gangs, especially among Sweden's parliamentary parties. The purpose of the following study is to explain how a phenomenon is constructed and managed politically by the government and the opposition. LÄS MER